Radar

Saknas strategier för att lindra asylsökandes stress

Många asylsökande lider av psykisk ohälsa och stress på grund av osäkerheten under ansökningsprocessen.

Det är känt att asylsökande lider av psykisk ohälsa och stress på grund av osäkerheten under ansökningsprocessen. En ny studie visar att de strategier som asylsökande i höginkomstländer använder för att hantera sin situation är otillräckliga. 

Asylsökandeprocessen kan beskrivas som en övergångssituation i ett ”tillstånd av limbo”, där flyktingen befinner sig mellan två steg i väntan på beslut. Det skapar ofta en inneboende osäkerhet, känsla av att sakna kontroll och höga nivåer av stress, vilket kan ha skadliga effekter på den asylsökandes psykiska hälsa, visar studier. 

– Förekomsten av psykisk ohälsa är högre för asylsökande jämfört med flyktingar som har fått en formell flyktingstatus eller ett uppehållstillstånd. En av tre asylsökande drabbas av depression, ångest och/eller posttraumatisk stressyndsom (PTSD), säger Øivind Fjeld-Solberg, ansvarig forskare vid Röda Korsets Högskola i ett pressmeddelande. 

Framtida insatser bör prioriteras

Studien genomfördes på tre asylboenden i Sverige med syftet att undersöka hur de asylsökande hanterar sin situation. Vilka metoder, färdigheter och förmågor de hade för att möta och hantera sociala, och miljömässiga stressfaktorer för att minska och dämpa stress och oro.

Resultatet visar att de hanteringsstrategier som används inte nödvändigtvis dämpar den asylsökandes stressnivåer.

– Framtida forskning bör titta på hur asylsökande hanterar sin situation i förhållande till den egna mentala hälsan och välbefinnandet, eftersom faktorer relaterade til asylsituationen förmodligen åsidosätter den asylsökandes möjligheter att dämpa stress och ångest. Även insatser för att minska stresskapande faktorer under ansökningsprocessen bör prioriteras, säger Øivind Fjeld-Solberg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV