Radar

Ger dispens för kamp mot fruktad granbarkborre

Granbarkborren har orsakat skador för stora summor i svenska skogar de senaste åren.

Skadorna i svenska skogar har aldrig varit så stora som de senaste två åren och skogsägare för en ojämn kamp mot den fruktade granbarkborren. Nu har Kemikalieinspektionen dock gett grönt ljus för att bevilja undantag från krav på produktgodkännande när det kommer till växtskyddsmedel mot skadedjuret, uppger myndigheten i ett pressutskick.

Det handlar om tre medel som används för att fånga in skadedjuren – TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT. Produkterna innehåller ett lockbete i form av feromon som drar granbarkborrar till sig. Vid själva fällan fastnar den lilla skalbaggen.

Dispensen för de tre medlen gäller från mitten av april fram till olika datum i augusti.

Det finns cirka 90 olika arter av barkborrar i Sverige, men den åttatandade granbarkborren är den som gör störst skada. Den blir cirka fyra millimeter lång och honorna gnager sig in i träet och lägger larver, som i sin tur gnager sig ut.

Skador från granbarkborre medför att träd måste avverkas för tidigt, vilket i sin tur leder till brist på virke inom industrin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV