Radar

Klimatkritik mot Trafikverket

Länsstyrelserna tycker att Trafikverket gör för lite för att minska bilismen och att de borde lägga mer fokus på att Sverige ska nå klimatmålen.

Trafikverket behöver göra mer för att transporterna i samhället inte ska öka, anser landets Länsstyrelser. Nu kritiserar de delar av Trafikverkets förslag för att inte leva upp till klimatmålen.

– Man saknar åtgärder för att hushålla med samhällets transporter. Att just prioritera åtgärder som påverkar hur mycket vi reser och på vilket sätt vi reser, säger Birgit Nielsen, miljöstrateg på Länsstyrelsen, till Sveriges Radio Ekot.

Enligt Ekot tycker flera av länsstyrelserna att det är bra att Trafikverket satsar mer på underhåll av befintliga vägar och järnvägar istället för att bygga nytt. Samtidigt anser de att det görs för lite för att minska bilismen och att Trafikverket inte lägger tillräcklig fokus på att Sverige ska nå klimatmålen.

– Det handlar om att få ihop vardagspusslet i städer utan att behöva använda bil. Mellan städer handlar det om att planera smartare – att flytta resor från bil till buss och järnväg. Helt enkelt det transportsätt som drar mindre energi och är mer transporteffektivt, säger Birgit Nielsen.

Förenkla för cyklister och kollektivtrafik

Hon menar att det ska vara lätt att ta sig fram med cykel och kollektivtrafik, även om man kan behöva använda bil på landsbygden. Där handlar det om att satsa på pendelparkeringar till exempel, säger hon.

Men Trafikverkets miljödirektör Sven Hunhammar menar att planeringen av infrastruktur har en mindre betydelse för att Sverige ska nå klimatmålen. Istället pekar han på andra faktorer som elektrifiering och förnybara drivmedel. 

– Det är dessa faktorer som gör att vi kan minska utsläppen snabbt och över hela transportsystemet, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV