Radar

Dom ger Skogsstyrelsen bakläxa om avverkning

SCA måste avbryta avverkningar, sedan mark- och miljödomstolen kommit fram till att Skogsstyrelsen inte granskat skogsbolagets planer ordentligt.

Skogsstyrelsen missade att granska fyra avverkningar som skogsbolaget SCA planerat att göra i Härjedalen. Nu får myndigheten bakläxa av mark- och miljödomstolen, och avverkningen måste avbrytas. SCA kallar domen ”en ny rättsordning”.

Flera andra markägare måste också ställa in planerade avverkningar i Jämtland och Härjedalen efter domen, skriver Dagens Nyheter.

Den som planerar att göra en avverkning måste lämna en anmälan till Skogsstyrelsen. Om myndigheten inte gör någon invändning inom sex veckor kan man starta motorsågen.

I det aktuella fallet med SCA hörde föreningen Skydda skogen av sig till Skogsstyrelsen. Föreningen hade inventerat områdena. Där fanns fridlysta och rödlistade arter. Bland annat hittades tjäder, tretåig hackspett, orkidéerna brudsporre och spindelblomster, och svamparten doftticka.

Domen principiellt intressant

Men Skogsstyrelsen reagerade inte. Då överklagade Skydda skogen till mark- och miljödomstolen i Östersund, som nu beslutat att den påbörjade avverkningen inte får fortsätta innan Skogsstyrelsen granskat ärendena.

– Vi har missat en del i vår rutin gällande artskyddet, säger Helena Eriksson, distriktschef vid Skogsstyrelsen i norra Jämtland, till DN.

Domen anses vara principiellt intressant. Allmänhetens rätt att överklaga myndigheters miljöbeslut har inte prövats i detta sammanhang tidigare.

Mark- och miljödomstolen hänvisar till den internationella Århuskonventionen om miljöfrågor och mänskliga rättigheter, som Sverige anslutit sig till.

– Här införs en ny rättsordning som vi inte vet vart den tar vägen, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA, till DN.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV