Radar

Brist på gnagare drabbar berguven

Berguven är en av världens största ugglor.

Berguvstammen minskar sett till hela landet och värst drabbat är arten i norra Sverige. En orsak tros vara bristen på gnagare, vilket i sig kan bero på förändrade väderförhållanden. I södra Sverige är dock situationen bättre.

Under två år har hundratals fågelskådare spanat efter berguvar på sin fritid för att kartlägga var de finns i Sverige.

Birdlife Sverige, som administrerat inventeringen, kan konstatera att antalet revir har minskat från drygt 600 stycken till knappt 460 på lite mer än 20 år. Det är en total minskning på 23 procent.

Minskningen är tydligast i Norrland, där det skett en halvering av arten de senaste 20 åren. Även i vissa regioner i södra och mellersta Sverige, som till exempel i Dalarna och Värmland har det skett en minskning.

Däremot ser det bättre ut i södra Sverige. Längs Östersjökusten från Stockholms skärgård ner till Västervik ligger antalet berguvar på en jämn nivå.  I Skåne och på Gotland har de till och med ökat.

Den viktigaste orsaken till förändringen tros vara att kraftigt växlande temperaturer under vintrarna har missgynnat många gnagare, som är en viktig föda för berguvar. 

Den vanliga bruna råttan har även minskat när mindre soptippar lagts ned och hanteringen av avfall förbättrats. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV