Radar

Vattenfall: Snart fullt i kärnavfallslager

Östhammars kommun i norra Uppland har sagt ja till att bli slutförvaringsplats av svenskt kärnbränsle.

Vattenfall varnar för att det håller på att bli fullt i lagret där Sveriges kärnbränsleavfall mellanlagras, vilket kan hota kärnkraftsdriften redan 2024.

– Vi har haft otaliga möten med energiministern och miljöministern och representanter för regeringen och redogjort för att läget börjar bli kritiskt, säger produktionschefen Torbjörn Wahlborg till Dagens Nyheter.

I dag lagras runt 7 300 ton utbränt kärnbränsle i en central mellanlagring för använt kärnbränsle i Oskarshamn. Det är det enda lagret i sitt slag i Sverige.

"Sommaren som deadline"

Torbjörn Wahlborg anser att det senast i sommar krävs ett politiskt beslut om att börja bygga slutförvaret i Forsmark i norra Uppland och öka inlagringskapaciteten vid mellanlagret i Oskarshamn från dagens 8 000 ton till 11 000 ton.

– Nu ser jag sommaren som deadline. Fattas inte beslutet innan dess är jag orolig för att vi inte kan köra kärnkraften. Och har vi inte kärnkraft och får en sådan här vinter igen blir det svart i svenska hushåll och för industrin, säger han till DN.

Han anser att regeringen redan i slutet av förra året hade kunnat fatta beslut i frågan, eftersom allt var förberett sedan Östhammar släppt sitt kommunala veto och därmed sagt ja till att bli slutförvaringsplats.
Men klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) kan inte säga något om när ett besked kommer.

– Nej, vi har ingen exakt fastslagen tidsplan. Vårt arbete bygger på att människor måste känna sig trygga med att vi har gjort de analyser som krävs. Det handlar om att skydda människor och miljö från strålning som har stor hälsopåverkan, säger han till DN.