Radar

Satsning på resiliens i svenskt biståndsarbete 

Satsningen på resiliens handlar om att öka människors och organisationers möjligheter att anpassa sig och hantera såväl akuta hot som mer långsiktiga förändringar, till exempel kopplat till klimatförändringarna.

Ett vanligt problem inom bistånd är att det brister i koordineringen av olika insatser. För att öka organisationers samordning har en svensk biståndsorganisation arbetat utifrån begreppet resiliens. Nu utvärderas satsningen efter fyra år. 

– Arbetet med resiliens ger en överblick och en helhetssyn som vi inte haft tidigare, säger den italienska resiliensexperten Silva Ferretti i ett pressmeddelande.

Det är ett välkänt problem att utvecklingsbistånd, humanitärt bistånd och fredsbyggande arbete bedrivs oberoende av varandra, eller med bristande koordinering. 

Genom att arbeta uttalat med resiliens ökar förutsättningar för att koppla ihop dessa olika agendor, menar Ferretti. 

Sätter ord på utmaningar

I december förra året presenterade hon sin utvärdering av Svenska missionsrådets satsning på resiliens.  

I utvärderingen framkommer att begreppet resiliens hjälpt såväl medlemsorganisationer som deras samarbetspartner att sätta ord på utmaningar som de redan arbetar med. 

Genom att använda själva ordet resiliens har de bättre lyckats förklara och kommunicera sina behov och utmaningar både för sig själva och för andra, såsom internationella givare.

Stöttar och lär av varandra

Silva Ferretti menar att det också lett till att de kunnat dela lösningar tillsammans i större utsträckning. Till exempel så har flera av de medlemsorganisationer som stödjer insatser i Kenya tillsammans med sina partnerorganisationer startat ett eget nätverk för att stötta och lära av varandra.

– Vi kan inte kontrollera framtiden. Därför är det så viktigt att jobba med motståndskraft – med resiliens för att komma vidare trots det oväntade och svåra.

Ordet kommer från engelskans resilience, som också kan betyda ’elasticitet’ och ’spänst’. Resiliens används oftast av psykologer och miljöforskare för att beteckna motståndskraft och förmåga till återhämtning, enligt Språktidningen. 

Svenska missionsrådet är en sammanslutning av trossamfund, missions- och biståndsorganisationer som förmedlar bidrag till olika biståndsprojekt över hela världen.

I deras satsning på resiliens ingår 18 olika insatser. Åtta svenska medlemsorganisationer och ett 20-tal samarbetspartner i Afrika och Asien har varit involverade i insatserna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV