Radar

Lockdown ger hopp i mutationens Afrika

Begravning av tre högt uppsatta zimbabwier i Harare i januari.

Covid-19 har rusat i södra Afrika sedan en ökänd mutation fått fäste. Flera länder har hamnat på särskilda varningslistor för farliga mutationer.
Men hårda nedstängningar ger hopp i en region som klarade sig relativt bra tidigare under pandemin.

Det är ”mycket troligt” att den mutation som först konstaterades i Sydafrika ligger bakom en rusning i antalet fall som har rapporterats i grannländer som till exempel Malawi, skrev Läkare utan gränser (MSF) i slutet av januari.

– Dessa länder är nya ”hotspots” gällande mutationen, säger Sonja Leister, pressekreterare på MSF, och syftar på Eswatini, Malawi, Moçambique och Zimbabwe.

– Detta har lett till att antalet covidrelaterade dödsfall har ökat exponentiellt i december och januari. Varken sjukvårdspersonal eller riskgrupper har blivit vaccinerade hittills.

Dödsfallen i Afrika kopplat till covid-19 ökade med 40 procent under den senaste månaden och nådde drygt 22 300, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Mutationen gör alltså att viruset sars-cov-2 sprids snabbare. Det innebär dels att sjukvården pressas allt hårdare, för det andra att omvärlden blir ännu mer rädd för kontakt med dessa länder, och för det tredje att oron växer för att vaccinen inte kommer att bita lika bra.

Byta vaccin

Sydafrika har redan sagt att distributionen av Astra Zenecas vaccin har pausats, sedan en del rön pekat mot att det preparatet inte är så effektivt mot mutationen. Landet kan försöka byta Astra-doserna mot andra vaccin, men det är osäkert om det är realistiskt – många länder håller hårt i de leveranser de får, och flera vaccin har så hårda fryskrav att de är svåra att distribuera i södra Afrika.

Den så kallade sydafrikanska varianten liknar de mutationer som dykt upp i Storbritannien och Brasilien. Mycket är ännu okänt om dem, men de har uppenbarligen det gemensamt att virusets spridning underlättas. En skarp stigning i antalet covid-fall redovisades under andra halvan av januari i länder som Malawi, Moçambique och Zimbabwe.

– Nu har det kommit dit, och därför blir den andra vågen där värre än den första. De står helt oförberedda på antalet patienter, säger Sonja Leister.

"Tydlig nedgång"

Akuta nedstängningar infördes på flera håll för att hejda den nya smittan, och preliminärt har det redan gett resultat. ”Läget förbättras – en tydlig nedgång i antalet fall och döda registrerade under de senaste veckorna”, heter det i Läkare utan gränsers senaste bedömning från Malawi.

Men det är alltså från nivåer som satt vården under yttersta press – och siffrorna är svåra att bedöma.

– Det är svårt i många låginkomstländer att föra tillförlitlig statistik när det gäller covid, då det saknas resurser och infrastruktur för att få en helt korrekt bild av situationen, säger Sonja Leister.

Extra varning

Samtidigt får mutationerna ekonomiska konsekvenser, när omvärlden hunnit införa extra hårda regler för kontakt med dessa ”hotspot”-länder. Exempelvis Nederländerna, Storbritannien och Tyskland har skruvat åt reserestriktioner extra hårt för Brasilien, Sydafrika med flera.

Och tyska folkhälsomyndigheten Robert Koch Institut (RKI) har sedan i januari en ny kategori på sin svarta lista för pandemin. Tidigare har omvärlden delats in i ”riskområden”, som omfattar i stort sett hela världen, och ”högincidensområden”, där antalet fall är extra högt. Nu finns också ”virusvariantområden”, alltså länder med extra varningsflagg på grund av de nya mutationerna

Värsta virusområdena

Pandemiläget i världen kan nu delas in i tre delar, enligt tyska folkhälsomyndigheten RKI:

”Riskområden”: Omfattar över 100 länder, alltså större delen av världen. Sverige ingår här, liksom stora delar av övriga Norden.

”Högincidensområden”: Ett 30-tal länder där spridningen är extra svår. Här återfinns bland andra Spanien och USA.

”Virusvariantområden”: Botswana, Brasilien, Eswatini, Förenade kungariket (Storbritannien plus Nordirland, kanalöarna etc), Irland, Lesotho, Malawi, Moçambique, Portugal, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe.
Källa: RKI

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV