Radar

WHO har inte lyckats spåra virusets ursprung

Peter Ben Embarek från Världshälsoorganisationen WHO håller upp en bild som visar olika vägar som viruset spridits.

Hur spreds covid-19 från djur till människa? Det kan experter från Kina och Världshälsoorganisationen WHO fortfarande inte svara på – trots flera veckor av virusjakt i Wuhan, där covid-19 upptäcktes i december 2019.

Idag, tisdag, presenterades de slutsatser om hur viruset fick fäste i världen som kinesiska experter tillsammans med en grupp från Världshälsoorganisationen WHO har jobbat för att söka svar på.

De internationella experterna anlände till Wuhan den 14 januari, efter månader av förhandlingar och bakslag. De inledde sin utredning efter ett par veckors karantän men WHO spelade redan på förhand ner förväntningarna på vad deras 13 experter kunde förväntas komma fram till under sitt första besök.

En hel del tid tycks ha tillbringats på hotell, och inte ute på gatorna i Wuhan.

– Vi har haft två mål. Att få ökad förståelse för vad som hände i början av virusutbrottet och vi har också försökt att förstå hur viruset uppkom och spreds till människor, säger Peter Ben Embarek, som har lett WHO:s expertgrupp.

Enligt honom har utredningen resulterat i en del ny och viktig information men har inte dramatiskt förändrat den bild som man redan hade.

Marknad i fokus

Virusutbrottet har spårats till Huananmarknaden, där bland annat vilda djur har sålts som livsmedel och där flera kunder blev sjuka i covid-19. Forskare har sedan tidigare föreslagit att fladdermöss utgör källan till coronaviruset och att det kan ha spridits till människor genom ett annat däggdjur. Men experterna, som fick besöka marknaden i bara en timme, kan inte presentera några nya bevis som stärker den tesen.

Den kinesiska experten Liang Wannian säger att det sannolikt är så att viruset har spridits från djur till människa, men att man inte har lyckats hitta värddjuret. Myrkottar och fladdermöss nämns som möjliga smittspridare men även minkar och kattdjur.

Experterna framhåller också att det inte finns några bevis för att coronaviruset har spridits i centrala Wuhan före december 2019. Däremot har man enats om att det inledningsvis inte bara handlade om ett kluster av smitta enbart på Huananmarknaden.

– Det fanns en bredare smittspridning, säger Peter Ben Embarek.

Omtvistat labb

Ett av de mest uppmärksammade fältbesöken som WHO-gruppen har gjort var på det laboratorium som har stått i centrum för det kontroversiella påståendet att det kan ha varit där som coronaviruset uppstod.

Tidigt under pandemin spekulerades det i att viruset hade råkat läcka ut från det virologiska institutet av misstag, men det finns inga bevis för det. USA:s tidigare president Donald Trump och hans anhängare har tagit avstamp i dessa rykten och underblåst konspirationsteorier om att Kina medvetet spridit viruset.

Men enligt Peter Ben Embarek är teorin om att en läcka från laboratoriet spridit viruset till människor ”extremt osannolik”.

– Därför är inte det en av hypoteserna som vi kommer att föreslå ska utredas vidare framöver, säger han på presskonferensen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV