Radar

Danmark: Grönare städer trots befolkningsökning

Städerna i Danmark har blivit både mer folktäta och gröna de senaste 20 åren, vilket förvånade forskarna.

De senaste 20 åren har städerna i Danmark blivit både tätare och grönare, enligt ny forskning. Det beror bland annat på ett varmare klimat och mer regn, men även på stadsplaneringen med fler grönytor.

Andra studier har visat på en ökad grönska i landskapet som helhet, men det som överraskade forskarna här var att det samtidigt skett en ökad befolkningsförtätning.

– Detta visar att städer i vår klimatzon kan bli både tätare och grönare och vi vet att grönska i städer är viktigt för människors fysiska och mentala hälsa, säger Karl Samuelsson, miljöforskare vid Högskolan i Gävle, där studien utförts, i ett pressmeddelande.

Den ökade grönskan förklaras bland annat med klimatförändringarna sedan mitten av 90-talet, med ett varmare klimat och mer nederbörd. Men även stadsplaneringen har bidragit, genom att man medvetet avstått från att bebygga grönytor.

Ökad grönska ger motståndskraftiga städer

– Det är ett intressant resultat, för det är någonting som inte finns med riktigt när man pratar om dessa frågor. Att klimatförändringarna, i alla fall på våra breddgrader, antagligen kommer att göra städerna mer gröna i framtiden.

Karl Samuelsson menar att städer skulle kunna bli mer motståndskraftiga i framtiden om de drar nytta av förändringarna, och skapar en grönstruktur som också kan klara av mer extremväder, som mer nederbörd och ojämnt väder med torrperioder och kraftiga regnoväder.

– Det betyder inte att klimatförändringarna är bra, de är katastrofala och vi måste fortfarande stoppa dem. Men förhållandevis så ser vi i Norden kanske inte lika katastrofala effekter jämfört med vad man kan se på andra platser i världen, säger Karl Samuelsson.

Undersökningen gjordes med hjälp av satellitbilder. Forskarna tittade på utvecklingen på över två miljoner adresser i bostadsområden i Danmark mellan 1995-2015.