Radar

Ökat våld mot kvinnor i södra Afrika under pandemin

Nedstängningar i flera länder i södra Afrika har hindrat kvinnor från att söka skydd från det våld de utsatts för i hemmet.

Många kvinnor och flickor i länder i södra Afrika har blivit utsatta för övergrepp i sina hem under pandemin, och inte haft någonstans att fly. Det rapporterar Amnesty International i en ny rapport.

– Covid-19-pandemin har drivit på en ökning av könsbaserat våld mot kvinnor och flickor i södra Afrika. Pandemin har också förstärkt redan existerande strukturella problem som fattigdom, ojämlikhet, brottslighet, hög arbetslöshet och systematiska brister i rättsväsendet, säger Deprose Muchena, Amnesty Internationals regionchef för östra och södra Afrika i ett pressmeddelande.

I rapporten “Treated like furniture: Gender-based violence and COVID-19 response in Southern Africa” framkommer att olika åtgärder i samband med nedstängningar har inneburit att kvinnor inte kunnat söka skydd från det våld de utsatts för i hemmet, bland annat på grund av begränsad rörelsefrihet.

– I södra Afrika, precis som i många delar av världen, har åtgärder för att stoppa pandemin därför gjort kvinnor som utsätts för våld extremt utsatta, säger Katarina Bergehed, sakkunnig i kvinnors rättigheter på Amnesty Sverige.

Till exempel har stödboenden och organisationer som arbetar för att stötta våldsutsatta kvinnor inte setts som nödvändiga. Och polisens resurser har prioriterats för att bevaka att olika restriktioner följs istället för att skydda våldsutsatta kvinnor, menar hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV