Radar

Fossila bränslen bakom miljontals dödsfall

Partiklar som bildas vid förbränning av fossila bränslen orsakar många förtida dödsfall.

Betydligt fler personer dör i förtid på grund av utsläpp från fossila bränslen än forskarna tidigare trott. Det framgår av en ny studie från bland annat Harvard University.

Varje år dör nästan nio miljoner människor i förtid på grund av de små partiklar som bildas vid förbränning av fossila bränslen (PM2,5). Det har en grupp amerikanska och brittiska forskare kommit fram till genom att använda en metod som på ett detaljerat sätt kopplar samman utsläppskällor och befolkningsmönster.

Siffran är mer än två gånger högre än vad tidigare beräkningar har visat. Det beror enligt forskarna bakom den nya studien på att man tidigare har utgått från ett globalt medelvärde för partikelhalten, som baserats på grova satellitmätningar tillsammans med mätningar vid marken.

Urskiljer partiklar

”Med satellitdata ser man bara bitar av det här pusslet”, säger forskaren Loretta J Mickley, vid Harvard University i ett pressmeddelande till studien som publiceras i tidskriften Environmental Research.

Nu har forskarna i stället utnyttjat en högupplöst modell, som gör det möjligt att studera effekten av utsläppen i mer lokal skala. På så vis har de även kunnat isolera effekten av partikelutsläpp från just fossila bränslen, som annars är svåra att skilja från damm och rökgaser från exempelvis vedeldning.

”I stället för att lita på genomsnitt som skär över stora områden, har vi velat kartlägga var utsläppen sker och var människor bor, så att vi mer exakt kan se vad det är människorna andas in”, säger Karn Vohra vid University of Birmingham, en annan av forskarna bakom studien.

Barn mer sårbara

Den förtida dödligheten är högst i östra Nordamerika och Europa samt i Sydostasien. Allra högst är den i Kina, där cirka 2,4 miljoner människor beräknas dö i förtid varje år på grund av förbränning av fossila bränslen. Forskarna konstaterar att det trots allt är en förbättring sedan 2012, då antalet förtida dödsfall uppskattades till 3,4 miljoner.

Effekten av partikelföroreningar ackumuleras under livets gång, med tilltagande hälsoeffekter som till slut kan ge sig till känna i form av bland annat ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och luftvägssjukdomar.

Barn är extra känsliga för partikelföroreningar. Det beror dels på att deras andningsvägar inte är färdigutvecklade, dels på att de för varje andetag får i sig en högre halt föroreningar per kilo kroppsvikt, skriver forskarna. Deras studie visar att detta även kan ge mer akut påverkan. I USA beräknas varje år cirka 900 barn dö före fyra års ålder på grund av partiklar som alstras av fossila bränslen. I Europa är motsvarande siffra drygt 600.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV