Radar

Blomsterprakt längs vägarna i sommar

 Genom att skötas rätt kan vägkanter gynna många av de insekter som håller på att försvinna.

Den som bor i Norrbotten och Västerbotten kommer förhoppningsvis kunna se fler blommande växter längs fältkanterna och vägarna i sommar. Nu inbjuds lantbrukare att delta i ett projekt som vill öka den biologiska mångfalden.

Projektet Hela Sverige Blommar drivs av Hushållningssällskapet, tillsammans med lantbrukare, företag och organisationer. Syftet är att gynna bina och andra pollinatörer och därmed den biologiska mångfalden.

”När flera aktörer samarbetar gör vi det enklare för lantbrukaren att odla blommor som våra pollinerare tycker om. Alla projektets deltagare offrar något för att gynna den biologiska mångfalden”, skriver Hushållningssällskapet på sin hemsida.

De lantbrukare som deltar kommer att erbjudas en fröpåse med ettåriga eller fleråriga blommor som räcker till ca en halv hektar eller 2,5 km som lantbrukaren själv sår.

Rådgivare på Hushållningssällskapet tillhandahåller instruktioner för själva etableringen, men i korthet ska fröerna hanteras som en vanlig vallgröda, vilket innebär att de sås grunt i varm jord.

Få ängar kvar

Idag finns nästan inga ängar kvar i landet, mindre än en procent av de som fanns i början på 1900-talet, enligt Naturskyddsföreningen. Men det finns många vägkanter, som genom att skötas rätt, kan bli blomrika och gynna många av de insekter som håller på att försvinna.

Naturskyddsföreningens tips är att vänta med slåtter av blomrika vägkanter till efter mitten av augusti. Övergödda vägkanter med högväxta gräs däremot ska slås tidigt och gärna mer än en gång. Det avslagna gräset ska forslas bort för att få och behålla den magra miljö som gynnar ängsblommorna.

Invasiva arter som lupiner som hotar mångfalden ska slås tidigt och tas bort.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV