Radar

Nya insatser för att hjälpa sjuka Östersjön

Algblomning i vattnet utanför Tyresö i Stockholms skärgård.

Död botten, magra sälar och florerande algblomning – Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Nu inleds en satsning för att ge nytt liv åt det bräckta havets undervattensvärldar.

Bakom projektet står Världsnaturfonden WWF och en rad lokala partner. Inger Näslund, expert inom hav och fiske på WWF, understryker att situationen är kritisk. Övergödning och mänskliga aktiviteter såsom fiske och sjöfart är några av orsakerna till det allvarliga tillståndet.

– Östersjön mår dåligt. Vi måste göra insatser nu om vi ska ha ett levande innanhav i framtiden.

Utspridda insatser

Genom flera parallella naturvårdsåtgärder ska kustnära, grunda vikar restaureras i Höga Kusten, Stockholms skärgård och Kristianstads Vattenrike.
Det sistnämnda är ett så kallat biosfärområde – en plats där nya metoder och ny kunskap testas i syfte att nå långsiktig hållbar utveckling – som en del av Unescos vetenskapliga program Man and the biospehere (MAB).

Viktiga uppväxtområden

Ålgräsängarna i området har tagit stryk av båttrafik och den algbildning som har uppstått till följd av långvarig övergödning. Carina Wettemark, koordinator för Kristianstads Vattenrike, framför att dessa nu ska friskas upp. Det ska ske genom att återskapa våtmarker på land som kan reducera de näringsämnen som vållar övergödningen. Dessutom ska nytt ålgräs planteras ut.

Carina Wettemark, chef för biosfärenheten, Kristianstads Vattenrike, samarbetar med WWF för att återskapa ålgräsängarna i området
Carina Wettemark, chef för biosfärenheten, Kristianstads Vattenrike, samarbetar med WWF för att återskapa ålgräsängarna i området. Foto: Rickard Nilsson/TT

– Ängarna är otroligt viktiga uppväxtområden för flera organismer, alltifrån småkryp och tångräkor till fisk. Utöver det stabiliserar de havsbotten genom att binda sanden och motverka erosion.

Framtida biosfärområden

Stockholms skärgård och Höga Kusten är två potentiella, framtida biosfärområden. Här handlar naturvårdsinsatserna främst om att återskapa våtmarker och att restaurera lekplatser samt vandringsvägar för gädda och abborre.

Projektet

Detta hoppas projektet bidra till:

– Stärkta ekosystem genom en på sikt minskad näringshalt i Östersjön.
– Ökad biologisk mångfald där restaureringsåtgärder har genomförts.
– Ökad kunskap om Östersjöns känsliga ekosystem hos allmänhet och skolelever i de områden där aktiviteterna genomförs.
– Kunskap om hur vi alla kan bidra för att rädda Östersjön.
– Bättre överblick av Östersjöns tillstånd och problematik.
Ökad kraft till det politiska arbetet för ett friskt Östersjön i Sverige, HELCOM och EU.

Aktörer som medverkar i projektet:

Vattenriket i Skåne: Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike och WWF.

Stockholms skärgård i Stockholm: Skärgårdsstiftelsen, Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Stockholm och WWF.

Höga Kusten i Ångermanland: Länsstyrelsen i Västernorrland, Sportfiskarna och WWF

Källa: WWF.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV