Radar

Jobbsatsning för unga i Göteborg

Deltagarna i jobbsatsningen i Göteborg ska bland annat få prova på lager- och butiksarbete.

Många unga har blivit arbetslösa under pandemin. I Göteborg startar nu kommunen ett samarbete riktat till dessa unga. Genom en kombination av praktik och utbildningsinsatser med fokus på hållbarhet ska deltagarna få nya kompetenser och bryta sysslolösheten.  

– Med den här insatsen vill vi både skapa sysselsättning och se till att ungdomar får med sig nya kunskaper in i framtiden, som är väldigt viktiga att ha när samhället ska återhämta sig på ett hållbart sätt efter pandemin, säger Linda Högbacka, ansvarig för satsningen, som kallas Grön omställning, i ett pressmeddelande. 

Målgruppen är unga vuxna i åldern 18-25 och deltagarna erbjuds tre månaders praktik i en secondhand-butik som drivs av Göteborgs Stadsmission. Parallellt med praktiken kommer de få en fördjupning i gröna frågor och kunskap om hållbar konsumtion. 

Den kommunala förvaltningen Kretslopp och vatten bidrar exempelvis i projektet, med syftet att öka ungdomarnas intresse för avfallshantering, återanvändning och cirkulär ekonomi. 

Projektet pågår hela 2021.