Radar

Ekonomer: Naturen måste värderas högre

Vår syn på ekonomisk tillväxt kommer att leda till artutrotning och miljöförstöring, enligt en ny rapport som beställts av Storbritanniens finansdepartement.

Vår syn på ekonomisk tillväxt leder till artutrotning och miljöförstöring, och vi behöver därför ta fram ett nytt mått på ekonomisk tillväxt än BNP, enligt en ny rapport som tagits fram på beställning av finansdepartementet i Storbritannien.

Arbetet med rapporten har letts av en nationalekonom, Partha Dasgupta, professor vid universitetet i Cambridge, med fokus på ekonomi och biologisk mångfald. Dessutom är det Storbritanniens finansdepartement som beställt den, rapporterar Vetenskapsradion. 

Några saker som författarna till rapporten lyfter är att vi behöver ändra på vår konsumtion och produktion av varor och resurser, och att BNP som måttstock för utveckling behöver ersättas av något mer hållbart.

Rob Hart, professor i miljöekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, menar att det är både viktigt och intressant att det är finansiella institutioner som ligger bakom.

– Det visar att frågorna tas på stort allvar av den brittiska regeringen och det gör nog att rapporten får mycket större genomslagskraft även internationellt, säger han i Vetenskapsradion.

Rapportförfattarna fastslår även hur beroende vi är av friska ekosystem, både för att vi ska kunna överleva som art, och för att våra ekonomier ska kunna utvecklas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV