Radar

Mer klimatsmart att odla och förädla inhemska baljväxter

Baljväxter som ärter, bönor och linser innehåller nyttiga proteiner och bidrar med positiva ekosystemtjänster i jordbruket.

Svenska ärtor, bönor och linser kokade och förpackade i Sverige har betydligt lägre klimatpåverkan än importerade baljväxter. Att välja svenska baljväxter kan även minska negativ påverkan på biologisk mångfald, enligt en ny studie från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

– Svenska bönor och ärtor är bland det mest klimatsmarta vi kan äta. Speciellt gula och grå ärtor och åkerbönor är något vi borde äta mycket mer av – i dag går nästan allt till foder, vilket är en stor förlust energi- och proteinmässigt, säger artikelns huvudförfattare Pernilla Tidåker i ett pressmeddelande. 

Baljväxter som ärter, bönor och linser innehåller nyttiga proteiner och bidrar med positiva ekosystemtjänster i jordbruket. Trots det kommer endast en procent av svenskarnas proteinintag från baljväxter.

Mindre påverkan på biologisk mångfald

I studien tittade forskarna på fem olika svenska baljväxter (gulärt, gråärt, åkerböna, trädgårdsböna och lins) odlade ekologiskt och konventionellt. Ärter, lins och trädgårdsböna jämfördes sedan med vanligt förekommande importerade baljväxter i svenska butiker.

– Vi fann att klimatpåverkan är väsentligt lägre för de svenska baljväxterna då de kokas och förpackas i Sverige. Och att svenska baljväxter har mindre negativ påverkan på biologisk mångfald, säger Pernilla Tidåker, artikelns huvudförfattare.

Resultaten visade mycket stora skillnader i energianvändning och utsläpp av växthusgaser, vilket framför allt hängde samman med transporterna. Detta gällde särskilt lastbilstransporterna från Italien för ärtor och bönor förpackade i tetra.

Svenskproducerade ärtor som såldes torra och kokades i hemmet hade bara en åttondel så stora klimatutsläpp som importerade baljväxter som processades i Italien.

Processas i Italien

De baljväxter vi ser i butikshyllorna idag kommer framför allt från Kanada, USA, Kina och Turkiet. Många av de importerade konventionella baljväxterna har odlats med hög användning av kemiska bekämpningsmedel mot ogräs och skadegörare, enligt studien.

I Sverige finns ännu ingen anläggning för att processa och förpacka baljväxter i tetra, utan det görs istället i Italien.

Alla baljväxter är dock mer klimatsmarta proteinkällor i förhållande till animaliskt protein, visar studien.