Radar

Barnläkare: Stängda skolor drabbar ungas hälsa

Stängda skolor påverkar barn och ungdomars hälsa, anser svenska barnläkare.

Pandemirestriktionerna har drabbat barn och unga hårt. Stängda skolor innebär inte bara en risk för att de får en sämre utbildning utan också en risk för fysisk och psykisk ohälsa, skriver representanter för svenska barnläkarorganisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Inställda fritidsaktiviteter och stängda idrottsanläggningar ger sämre möjlighet till fysisk aktivitet för barn och unga.

De flesta barn som smittas blir lindrigt sjuka eller får inga symtom alls. Få barn har blivit allvarligt sjuka av covid-19, skriver de.

Artikelförfattarna konstaterar att det finns andra som vet bättre än de om smittspridningen i skolorna är så stor att det behövs en nedstängning för att minska samhällssmittan.

Men om man fokuserar på ”barns och ungdomars hälsa och risk för sjukdom är det vår övertygelse att det är rimligt att så långt som möjligt hålla skolor och fritidsaktiviteter öppna och tillgängliga”, skriver de.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV