Radar

Sundays for forests uppmärksammar skogen

Sundays for Forests vill uppmärksamma förlusten av biologisk mångfald i skogen.

På söndag uppmärksammar det nya nätverket Sundays for forests förlusten av biologisk mångfald i skogen. De har inspirerats av Fridays for future, och planerar att ha arrangemang en söndag varje månad på olika platser i Sverige. 

– Det moderna skogsbrukets framfart i skogen leder till förlust av viktiga livsmiljöer som behövs för många olika arter. Vi kan inte sitta tysta och se på utan det är dags att agera och säga ifrån på riktigt nu, säger Angela Hunter från initiativtagaren, Bohusläns skogsnätverk i ett pressmeddelande.

Syftet är att genom vandringar sprida kunskap om hur skogen fungerar som ekosystem, vilka arter som lever där, hoten mot dessa och hur man kan se skillnad på en naturskog och en plantage.

– Med Sundays for forests välkomnar vi gamla och unga att följa med oss ut i skogen och se med egna ögon vad vi håller på att förlora. Om inget görs snart både i Sverige och i världen riskerar många arter och naturmiljöer att försvinna, säger Angela Hunter.

Under våren arrangeras Sundays for forests i olika kommuner i Bohuslän. Den första sammankomsten blir i Strömstad söndag den 31 januari. I samband med Sundays for forests lanseras även en nationell namninsamling för att skydda Sveriges skogar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV