Krönika

Omställningsrörelsen måste vara en trygg och inkluderande folkrörelse för alla

Hur läker man ett land? Hur gör man något som gått sönder helt igen? Hur skapar man hopp och framtidstro i en tid av ökad polarisering?

Vi minns alla bilderna från Washington och stormningen av Kapitolium den 6 januari. Vi minns också de lögner och påhopp, den rädsla och det hat som präglat USA under de gångna fyra åren. Vi minns en president som hade ett uppdrag att leda ett land, men som misslyckades, som i stället ägnade sig åt att splittra, ifrågasätta, hota och misskreditera de institutioner i samhället
som stod upp för demokrati och rättvisa.

Vi minns, och vill lägga det bakom oss, vända blad och gå vidare. Och vi måste gå vidare, men vi får aldrig glömma det som verkligen är viktigt, hur lätt demokratin kan sättas ur spel, hur bräcklig och skör den kan vara, att den måste försvaras och värnas.

——-

Ska vi lyckas med att ställa om Sverige på riktigt och bygga ett resilient samhälle räcker det inte med att bromsa utsläppen av koldioxid, byta ut fossila drivmedel mot el, återvinna mer och konsumera mindre. Det krävs en omställning som går på djupet eftersom vi befinner oss i flera parallella kriser samtidigt. Förutom klimatkrisen har vi har också en miljökris och en biologisk mångfaldskris, men även en social kris som dessutom påverkar
många ekonomiskt.

Jag tänker på alla dem som inte tillhör en resursstark vit medelklass, som inte kan beställa matkassar på nätet, som inte har möjlighet att jobba hemma för att skydda sig mot pandemin. Jag tänker på dem som saknar jobb och kanske bostad och som i ett Sverige där arbetslinjen blivit religion får höra att de inte anstränger sig tillräckligt hårt för att klara sin försörjning.

Vi är många som inser att vi inte kan motverka och lösa alla dessa kriser om vi inte ser helheten och förstår att det samhälle vi lever i måste förändras i grunden för att vi tillsammans ska kunna bygga något nytt och bättre.

Många ser med avsmak på händelserna i USA och inser kanske inte att det finns politiska krafter som strävar efter en liknande utveckling i Sverige; ett polariserat samhälle byggt på lögner, hot, hat och våld. Att det finns ideologier som inte tvekar att utnyttja varje tillfälle för att framstå som förtroendeingivande, pålitliga, ja till och med skenbart demokratiska.

Vad behöver vi då göra för att motverka att dessa krafter får inflytande i en rörelse som är så viktig för en grön demokratisk omställning av samhället. För min del är svaret att vi måste bygga en bred folkrörelse som inkluderar de människor och grupper som dessa ideologier och organisationer vill exkludera. Omställningsrörelsen måste vara en rörelse där alla individer
känner sig välkomna och trygga, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Och framför allt, och det här är viktigt. Vi måste alla hjälpas åt att stärka de demokratiska och inkluderande principerna i det omställningsarbete vi bedriver. Inte minst när rörelsen växer. Med tanke på den diskussion som nu förs är detta oerhört viktigt. Det är genom att inkludera, skapa trygghet och utrymme för människor vi bygger goda lokalsamhällen tillsammans, bygger ett land som sluter klyftorna, lagar det som är trasigt, det är då vi ställer om – på riktigt!

För min del är dessa principer mycket viktiga, såväl i mina politiska som ideella uppdrag. Det är också dessa principer jag arbetar aktivt med att stärka och tydliggöra i min roll som ledamot i Omställningsnätverkets styrelse. Omställningen måste vara en trygg och inkluderande folkrörelse för alla. Därför måste vi mycket tydligt slå fast vad vi står för. Därför måste vi mycket tydligt stå upp för alla människors lika värde.

Alla fantastiska människor som varje dag, ofta i det tysta, arbetar för att ställa om Sverige.

De krafter som vill polarisera och splittra i en tid när vi behöver komma samman för att motverka de kriser vi står inför.

Krönika

Att kräva att någon säger allt eller inget är enbart ett sätt att tysta

”Jag vill understryka det egna ansvaret som var och en som idag befinner sig inne i Gaza själv har.”

Citatet är Tobias Billströms, och det påstås handla om regeringens inställning till de svenskar som sitter fast hos familj eller vänner, under Israels bomber.

Det är en motbjudande uppvisning i arrogans. Men det stannar tyvärr inte där. Citatet beskriver egentligen obehagligt väl regeringens politik mot alla som är instängda i världens största utomhusfängelse: Skyll er själva för att ni är födda där.

En miljon i Gaza, 40 procent av befolkningen, är under 40 år. 10 000 rapporteras döda, varav 4000 barn. Den svenska regeringen vill understryka deras eget ansvar för att vara födda på fel plats.

FN kräver ett omedelbart eldupphör. Men Sverige la ner sin röst när frågan skulle avgöras. Medan Macron kräver ett stopp för bombningarna säger Kristersson att han inte vill ”sätta sig till doms”. Skyll er själva, medmänniskor i Gaza.

Enligt WHO har 230 attacker träffat vårdinrättningar. Nästan hälften av sjukhusen är utslagna. Läkare utan Gränser rapporterar att bristen på bränsle och el är en ”dödsdom” för många patienter, ”till exempel spädbarn i kuvöser”. Den svenska regeringen vill understryka spädbarnens eget ansvar.

Man behöver inte ta de starkaste orden i sin mun. Det har andra redan gjort. FN:s expertgrupp skriver i att mot bakgrund av ”uttalanden från israeliska politiska ledare … i kombination med militära ingripanden … finns det risk för folkmord på palestinierna”. Att brott mot krigets lagar pågår är uppenbart för alla som kan se. Men Billström talar om proportionalitet.

Kanske handlar det om vapen. I oktober skrev Billströms Försvarsmakt under ett avtal med det största israeliska vapenföretaget Elbit Systems, nu med kontor i Göteborg. Medan bomberna föll över Gaza lovades 1,7 miljarder skattekronor till Elbit. Bolaget sysslar med drönare och övervakning, huvudsakligen till samma krigsmakt som nu begår folkrättsbrotten. Produkterna de säljer lovas vara ”stridstestade”. Men de som ofrivilligt blir testpersoner måste skylla sig själva.

Den svenska regeringen blundar, och kritiken borde vara öronbedövande. Istället hörs mest kritik mot de som faktiskt säger någonting alls.

Det är som att det införts en ny regel i debatten. Den som säger något om mördandet av palestinier, måste säga allt annat samtidigt. Varför kritiserar du Israels ockupation och bomber, men säger inget om Hamas? Varför kräver du eldupphör, men säger inte samtidigt att gisslan ska friges? Varför pratar du om palestiniernas lidande, men inget om de många bortglömda konflikterna i Afrika?

Jag har lite svårt för det där.

Jag kräver självklart att de som hålls gisslan hos Hamas ska friges. Det finns inte ord nog att fördöma Hamas vedervärdiga terrorattack. Jag håller med alla som säger det. Jag kräver inte ens av dem att säga något annat samtidigt. Vi kan vara oense om annat, men vi är eniga om detta.

På samma sätt kan man kräva ett stopp för bomberna, att inga fler barn i Palestina ska dödas, utan att samtidigt säga något mer.

Att kräva att någon säger allt eller inget, är enbart ett sätt att tysta.

Det kan kännas som ett krav på balans, men det blir ett relativiserande. Hamas terror var terror och fel alldeles oavsett Israels ockupationspolitik. Och på samma sätt är Israels bomber mot civila fel, alldeles oavsett hur Hamas agerar. Palestinas barns överlevnad ska inte vara avhängigt hur männen som styr Hamas resonerar. Den enda rimliga linjen är att vilja upprätthålla mänskliga rättigheter och den internationella rättsordningen, oavsett vem som begår brotten.

En bortsprängd arm, ett raserat hem eller ett förlorat barn känns likadant i en människa, oavsett religion eller medborgarskap. Sorgen och frustrationen kan nyttjas av maktrusiga män, oavsett vilken sida en gräns någon bor på. Ansvaret faller tungt på oss som inte befinner oss mitt i elden och hatet att inte vända bort blicken, inte ge utrymme för rasism mot judar eller muslimer att växa i konfliktens spår, inte släppa på principerna, inte göra det enkelt för oss. Tobias Billström talar gärna om andras ansvar. Men han verkar inte särskilt intresserad av att ta något själv.

Krönika

Kan man driva nedrustningspolitik i Nato?

Under hösten arbetar vi på tankesmedjan Cogito med fredsfrågan – närmare bestämt om hur vi ska förhålla oss till det stundande svenska Nato-medlemskapet. Det förvånar kanske en del som tror att gröna tankesmedjor bara sysslar med miljöfrågor. Men fredsfrågan har alltid varit central för den gröna rörelsen.

I och med att Turkiet nu verkar släppa på sitt motstånd mot det svenska medlemskapet blir det alltmer sannolikt att även Sverige snart är medlem. Hur ska progressiva partier förhålla sig till det? Bör man kräva ett utträde? Eller försöka påverka Nato? Går det ens att göra som progressiv rörelse?
Bland gröna i länder som redan är med i Nato är det få partier som kräver ett utträde. Strategin har istället varit att försöka påverka alliansen inifrån, oavsett hur man i grunden ser på militäralliansen.

Men för att detta ska lyckas betonar många gröna behovet av bättre samordning mellan progressiva aktörer. Regelbunden samordning, särskilt inför Natos toppmöten och att skapa en gemensam grupp inom Natos parlamentariska församling skulle kunna göra stor skillnad. Just en sådan samordning bidrog exempelvis till att flera Nato-länder stod kvar i sitt motstånd mot Irak-kriget.

Gröna skulle inom ramen för Nato kunna verka för en bredare syn på försvarspolitik som inkluderar mänsklig säkerhet i stort, inte bara att skydda statens gränser. Att lyfta in klimatfrågans påverkan på säkerheten vore en naturlig sådan uppgift och att stärka det civila försvaret.

Ur ett fredsperspektiv vore dock den viktigaste prioriteringen att fortsätta arbetet i en fråga som präglat den gröna rörelsen sedan starten – arbetet för kärnvapennedrustning. Ett sådant arbete skulle skaka om det rådande militära paradigmet i grunden. Om Sverige ändå ska in i Nato, bör man ta chansen att driva frågan framåt.

Den gröna rörelsen, ofta förlöjligad för sin naiva idealism, finner sig här i en fördelaktig position. Genom att förespråka ett kärnvapenfritt Europa förändras villkoren för försvarspolitiken och rörelsen hittar en fråga att samlas kring, som har brett stöd.

Risken att bli utskrattad av de andra är förstås överhängande – det lär bli en frontalkrock med den nakna realismen i global politik. Ändå är det just här de gröna måste placera sin flagga. Ska vi vara med i Nato, en allians smidd i det kalla krigets smältdegel, bör vi protestera mot arvet från kärnvapenkapplöpningen. En grön position kan aldrig vara att kollektiv säkerhet uppnås genom hotet om ömsesidig förintelse.

De gröna måste lobba för att Nato omvandlas till ett forum för ärliga och öppna diskussioner om hur detta kan gå till. Detta är inte en uppmaning till naivitet; det är en uppmaning till modig realism. Genom att trycka på för att alla medlemsstater ska ratificera och följa Icke-spridningsavtalet (NPT), kan villkoren för global säkerhet förändras i grunden. Att förespråka en ”No First Use”-policy vore ett bra första steg.

Att montera ner den rädslans doktrin som har överskuggat global politik i årtionden är en monumental uppgift. Men finns någon rörelse som är bättre skickad att påbörja den?

I Syre skrev Birger Schlaug tidigare en krönika om att han utropade sin tomt till en kärnvapenfri zon. En bra början tycker jag. Men om Sverige nu ändå ska gå med i Nato bör vi ha högre ambitioner än så.