Radar

Majoritet kräver omfattande klimatåtgärder

En majoritet av världens befolkning ser klimatförändringarna som en global nödsituation.

Sextiofyra procent anser att klimatförändringarna är en global nödsituation, trots den pågående pandemin. Många vill också ha klimatåtgärder som går längre än dagens klimatarbete. Det visar världens största opinionsundersökning om klimatförändringar.

– Det spelar ingen roll varifrån du kommer, folk är överens om att klimatförändringar utgör en global kris. Vår undersökning visar även att människor är medvetna om vilka åtgärder som krävs, från klimatvänligt jordbruk till att skydda naturen och investera i en grön återhämtning, säger UNDP:s chef Achim Steiner i ett pressmeddelande.

UNDP:s ”Peoples’ Climate Vote” omfattar 50 länder som utgör över hälften av världens befolkning, och har genomförts tillsammans med Oxfords universitet.

– Erkännandet av klimatförändringar som en global nödsituation är mycket mer utbrett än vad vi tidigare trott. Vi ser även att de flesta vill ha mycket mer omfattande klimatåtgärder, säger Professor Stephen Fisher på Sociologiska institutionen vid Oxfords universitet.

Högutbildade ställer högre krav

De mest populära klimatåtgärderna var att bevara skog och mark (54 procent stöd från allmänheten), mer sol-, vind- och förnybar energi (53 procent), användning av klimatvänliga jordbruksmetoder (52 procent) och investeringar i mer hållbara företag och jobb (50 procent).

Undersökningen visar att det finns en direkt koppling mellan personers utbildningsnivå och deras krav på klimatåtgärder. Bland dem med universitets- eller högskoleutbildning konstaterades ett högt erkännande av klimatkrisen, oavsett om de kom från ett hög- eller låginkomstland.

Ungdomar mer alarmerade

Resultaten visar också att personer under 18 år i något högre utsträckning än äldre personer anser att klimatförändringar utgör en nödsituation.

I flera av länderna är det första gången någonsin som en storskalig opinionsundersökning har genomförts som rör just klimatet.

Undersökningen skickades ut genom nätverk för mobilspel för att inkludera målgrupper som är svåråtkomliga i traditionella opinionsundersökningar, som ungdomar under 18 år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV