Radar

Bidöden kan bero på sömnlöshet

Även bin behöver sova gott för att må bra.

En ny studie kan ha hittat mekanismen bakom den gåtfulla massdöden bland bin och humlor – som i förlängningen hotar vår livsmedelsförsörjning. Sömnbrist tycks ha med saken att göra.

En grupp bekämpningsmedel inom jordbruket som innehåller insektsgiftet neonikotinoider misstänks vara orsaken till den omfattande massdöden bland bin och humlor över stora delar av världen. Bin och humlor får i sig giftet av misstag, och eftersom de är viktiga pollinatörer hotas många växter när de försvinner, och i förlängningen vår livsmedelsförsörjning.

Hittills har det inte varit helt känt hur bin och humlor skadas av neonikotionoider. Men nu har en grupp brittiska forskare vid Bristol University undersökt saken noggrannare, och upptäckt att gifterna påverkar det område i hjärnan som reglerar dygnsrytmen.

När insekterna utsattes för samma halter som kan förekomma på en besprutad odling sov de mindre, och rytmen för deras dagliga beteende hamnade ur synk med natt och dag, enligt studien som publiceras i Scientific Reports.

Sömnkvaliteten viktig

”Att kunna avgöra tiden (på dygnet) är viktigt för att veta när man ska vara vaken och samla mat. Det såg ut som att de här drogade insekterna inte kunde sova, och vi vet att sömnkvaliteten är viktigt för att insekternas hälsa och minnesförmåga, precis som för oss människor”, säger forskaren James Hodge i ett pressmeddelande.

Neonikotinoider introducerades på 1990-talet, och hade egenskaper som var efterlängtade i jordbruket. Effekten är långvarig och gifterna påverkar framför allt ryggradslösa djur, vilket gjorde det enklare att slå mot just de skadeinsekter man ville komma åt.

Misstänkte ett samband

Användandet spred sig därför explosionsartat över världen. Men efter hand började oroande rapporter komma om döda bin och humlor, och med tiden började fler och fler forskare misstänka ett samband.

Neonikotinoider används fortfarande i stora delar av världen, men har förbjudits i EU.

De brittiska forskarna bakom den nya studien menar att deras resultat understryker vikten av att inte använda neonikotinoider, och hoppas att Storbritannien håller kvar vid förbudet trots att landet nu har lämnat EU.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV