Radar

Var tionde statlig väg i dåligt skick

Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick, enligt Transportföretagen.

Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick och på flera håll i landet är vägarna direkt trafikfarliga. Det visar en kartläggning från branschorganisationen Transportföretagen.

Undersökningen bygger på öppen data från Trafikverket om de 98 500 kilometer statlig väg som det svenska vägnätet består av. Bland annat undersöks ojämnheter och vägarnas förväntade livslängd. Enligt rapporten behöver det årliga underhållet till vägbeläggning öka från dagens cirka 3 miljarder till 5,4 miljarder kronor per år fram till 2030.

”Så länge resurserna till vägunderhåll understiger behovet kommer Trafikverket tvingas prioritera vägar med mycket trafik och de stora sammanhängande stråken. Gapet mellan stad och land kommer att växa. Vi får ett allt mer polariserat vägnät”, skriver Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, i ett pressmeddelande.