Radar

Klimatkrav införs för nya byggnader

Från och med den 1 januari 2022 inför regeringen krav på klimatdeklarationer för nya byggnader.

Från och med nästa år införs krav på klimatdeklarationer för nya byggnader. Nu finns det tjänster som ska hjälpa fastighetsägare och entreprenörer att beräkna sina klimatavtryck.

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Som ett led i att minska klimatpåverkan inför regeringen från och med den 1 januari 2022 krav på klimatdeklarationer för nya byggnader.

– Kravet på klimatdeklaration är en viktig pusselbit i byggbranschens omställningsarbete, men för att minska klimatpåverkan behöver fastighetsägarna också ställa krav i ett tidigare skede av byggprocessen, säger Anders Ejlertsson, projektledare på Svenska Miljöinstitutet IVL i ett pressmeddelande. 

I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad har IVL tillsammans med projektpartners tagit fram en vägledning för hur fastighetsföretag kan ställa klimatkrav vid nybyggnation. De har också tagit fram olika tjänster som ska hjälpa entreprenörer och fastighetsutvecklare med klimatberäkningar och hur de ställer krav på klimatförbättrande åtgärder.

– Klimatberäkningar som håller hög kvalitet är en förutsättning för att vi ska kunna använda dem i upphandlingar och på så sätt få en omställning på riktigt, säger Martin Erlandsson, livscykelexpert på IVL.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV