Radar

Gruvbrytning i Gällivare avgörs i domstol

Aitikgruvan i Gällivare.

Boliden Aitik planerar att öppna en ny gruva i Liikavaara/Sakajärvi i Gällivare kommun. Gruvetableringen beräknas ha en livslängd på cirka åtta år och innebär att många måste lämna sina familjehem.

I måndags inleddes förhandlingar i mark- och miljödomstolen angående Liikavaarafyndigheten i Gällivare. Planerna på att öppna en gruva där kommer att påverka cirka fyrtio fastighetsägare, enligt SVT Norrbotten. 

Boliden har räknat ut att det skulle vara möjligt att bryta i gruvan som skulle ligga runt byarna Liikavaara, Sakajärvi och Laurajärvi under ungefär åtta år, varpå dagbrottet skulle vara cirka en kilometer långt, 500 meter brett och cirka 200 meter djupt. 

Katarina Sundelin, vars släkt har bott på hennes gård i Sakajärvi i fem generationer, tycker att samhällets syn på detta är mycket kortsiktigt.
– Samtidigt är jag kluven eftersom även jag använder metaller, säger hon till SVT.

Fossilfri elproduktion

Hans Jönsson, områdeschef i Boliden Aitik, säger till SVT att han förstår att detta påverkar de boende känslomässigt och att de har haft en dialog med de som berörs. Han påpekar också att det är en klimatvinst att bryta koppar i detta området jämfört med ett land där elproduktionen sker med fossila bränslen.

– Är det värt att jobba mot en fossilfri framtid? Då behövs koppar. Är det värt att förlänga livstiden på Aitik där det jobbar 800 personer? säger han till SVT Norrbotten.

Han menar att det i slutändan blir domstolen som avgör.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV