Radar

Fågelinfluensa hos landets största äggproducent

Mer än en miljon höns avlivas på en gård i Mönsterås i Kalmar län.

Utbrottet av fågelinfluensa i Mönsterås har drabbat Sveriges största äggproducent. Nu måste 1,3 miljoner värphöns avlivas till följd av utbrottet.

En omfattande spridning av fågelinfluensavirusen H5N8 och H5N5 har konstaterats på gården i Mönsterås kommun i Kalmar län. En stor värphönsbesättning har drabbats och smittan har vandrat vidare i anläggningen, vilket nu leder till att 1,3 miljoner fjäderfän måste avlivas. Det drabbade företaget är Sveriges största producent av ägg med cirka 1,4 miljoner värphöns.

Stallarna töms och anläggningen ska saneras och desinficeras. För att genomföra arbetet tar Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) hjälp av djurorganisation Blå stjärnan och Försvarsmakten.

– Det är ett väldigt tufft arbete. Man måste få ut hönsen från stallarna, de avlivas där inne, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Smittspridning pågår

Sverige har sedan november haft fem konstaterade fall av fågelinfluensa i tamfjäderfäbesättningar. Utöver Kalmar län är Skåne hårt drabbat med en spridning på fyra gårdar, sammanlagt har 1,4 miljoner djur avlivats. På två av dessa gårdar upptäcktes spridningen i november och december.

Inom zonerna runt drabbade anläggningar i södra Sverige gäller skyddsnivå 3, vilket medför ytterligare skärpta krav kring att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Hur viruset tagit sig in är oklart och smittspridning pågår. Enligt SVA är det dock troligt att viruset kommit in via vilda fåglar. En enda fågelskit är nog för att drabba en hel besättning.

Vädret påverkar

Influensasäsongen, som råder ungefär fram till mars eller när vårvärmen gör intåg, påverkas också av väderförhållanden.

– Har man en mild vinter har vi fler flyttfåglar som ligger kvar längre norrut och det hjälper väl i sin tur smittspridningen. De stannar ju kvar här när det är öppet vatten, säger Håkan Henrikson.

Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och omedelbart ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet.

SVA ber också allmänheten att rapportera in till myndigheten om de upptäcker döda fåglar i naturen. I fall som bedöms intressanta kan man få en låda skickad till sig för att returnera den så att djuret kan undersökas.