Radar

”Oskuldsoperationer” utförs på kliniker i Stockholm

Det finns ingenting i svensk lag som förbjuder så kallade "oskuldsoperationer".

Det finns kliniker i Stockholm som utför ingrepp som de kallar för reparation av mödomshinnan. Unga kvinnor som lever under hedersrelaterade normer betalar 15 500 kronor för att ”laga” något som egentligen inte finns, skriver tidningen Ottar. 

En av de kliniker för intimkirurgi som erbjuder så kallad rekonstruktion av mödomshinnor är Nab-kliniken i Stockholm. För 15 500 kronor kan ett ingrepp ge en ”liten” blödning på bröllopsnatten, enligt kliniken. 

Syftet, menar klinikchefen Susanna Jafari, är att hjälpa kvinnor som lever under hot. 

– Jag tycker att vi stödjer de här kvinnorna som känner en stark rädsla, säger Susanna Jafari i Ottar.

– Hon kan få bättre självkänsla av operationen, och det kan rädda hennes äktenskap. Det är svårt för någon med svensk bakgrund att förstå hur utsatt den här kvinnan kan vara. Det är inte så lätt för henne, säger hon. 

Operationen kan finansieras med ett lån från ett finansinstitut som samarbetar med kliniken.  

"Oerhört oetiskt"

Bita Eshraghi, gynekolog och biträdande överläkare på Amel-mottagningen, Södersjukhusets mottagning för könsstympade, menar att ingreppen är mycket problematiska. 

– Jag har full förståelse för att kvinnor, som lever i kontexter där samlag före äktenskapet inte accepteras, söker sig till de här klinikerna och att de är beredda att betala stora summor pengar. Men som läkare är det oerhört oetiskt att agera helt emot aktuell vetenskap och hävda att mödomshinnan ens existerar. Det innebär också att man fortsätter att reproducera den normen, säger hon i Ottar. 

Det finns ingenting i svensk lag som förbjuder operationerna i privat eller offentlig vård. Och eftersom privata kliniker inte är skyldiga att rapportera sin verksamhet så vet ingen hur vanligt ingreppet är idag, enligt Ottar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV