Zoom

Forskare vill belysa Ellen Keys betydelse för feminismen

Elena Lindholm är en av två redaktörer till en ny antologi om Ellen Key.

Ellen Key var vid förra sekelskiftet en av Sveriges mest inflytelserika tänkare och hennes idéer har fått stor påverkan inte bara i Sverige utan också i övriga Europa. I en ny bok vill forskare lyfta fram vilken betydelse hennes idéer om moderskap och kvinnlig sexualitet har haft.

Elena Lindholm är docent i spanska vid Umeå universitet. Hon är tillsammans med docenten Ulla Åkerström redaktör för den nya antologin Collective Motherliness In Europe 1890-1939: The Reception and Reformulation of Ellen Key’s Ideas on Motherhood and Female Sexuality.

– Vi har valt att uppmärksamma Ellen Keys tankar kring moderskap och kvinnlig sexualitet eftersom hon i dag mest är känd som pedagog, medan hennes betydelse som feministisk tänkare har uppmärksammats mindre, berättar Elena Lindholm över telefon.

Samhällsmoderlighet

Hon förklarar att Ellen Key var vad vi i dag skulle kalla för en särartsfeminist. Hon ansåg att män och kvinnor var fundamentalt olika, men också att både mäns och kvinnors egenskaper var viktiga och kompletterade varandra. 

– En bärande idé i hennes feminism är samhällsmoderligheten. Ellen Key menade att vår samhällskropp är halvsidesförlamad, den kvinnliga sidan får inte det den behöver för att fungera. För att samhället ska bli harmoniskt och för att vi ska uppnå fred behöver vi uppvärdera de traditionellt kvinnliga egenskaperna, det vårdande och det hållbara, säger Elena Lindholm. 

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) har segermöte i Musikaliska akademien med högtidstal av Ellen Key
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) har segermöte i Musikaliska akademien med högtidstal av Ellen Key. Foto: Pressens bild/TT

Även för den som inte delar Ellen Keys syn på män och kvinnor som helt olika finns ändå mycket att hämta i hennes teorier menar Elena Lindholm. 

– De här tankarna om vårdande och att man sätter kommande generationer först. Det tänkandet är ganska aktuellt än i dag och något som jag tror att människor av alla kön skulle behöva ta till sig lite mer av i dagens samhälle. 

Kvinnors rätt att välja partner

Förutom det moderliga ville Ellen Key också uppvärdera kvinnors sexualitet och lyfte fram kvinnors rätt att själva välja sina partners och själva bestämma när de ville ha barn, idéer som ansågs som oerhört radikala på den här tiden. 

– För Ellen Key var det viktigt att alla barn fick födas i kärlek. Det är också något att ta till sig i dag, kvinnans rätt till sin sexualitet hänger också ihop med att barn ska känna sig välkomna till världen.

På vilka sätt har ni kunnat se att de här idéerna har haft påverkan i andra europeiska länder?

– Ellen Key slog igenom i en tid när sådana här tankar började komma fram, men hon blev ett centrum, hennes namn blev kopplat till det här, en sammanhållande länk för de här rörelserna. I Spanien föddes till exempel begreppet medvetet moderskap, en idé om att kvinnan ska kunna ha ett kvalitativt moderskap.

– Det var ju en tid när saker såg väldigt annorlunda ut för kvinnor i Europa, men än i dag har många kvinnor i världen inte makt över sin sexualitet eller får bestämma vem de ska gifta sig med.

Till vänster: Ellen Key vid slutet av 1800-talet
Till vänster: Ellen Key vid slutet av 1800-talet. Foto: Okänd. Till höger: I den nya anotologin medverkar förutom Elena Lindholm och Ulla Åkerström fyra andra forskare från olika europeiska länder. Foto: Creative commons.  

Skulle du säga att vi i Sverige har glömt bort hur betydelsefull hon var?

– Jag tycker nog att hon har glömts bort lite i alla länder, utom möjligtvis Tyskland. Många ser nog på Ellen Key som lite mossig, kanske på grund av den här särartsfeminismen som inte är så populär här hos oss, men som har varit viktig i andra länder. Hon nämns inte så ofta som den stora inflytelserika tänkare som hon var. Men om det var någon svensk tänkare som var en riktig internationell superkändis vid den här tiden så var det hon.

Pacifism och heminredning

Det samhällsmoderliga i Ellen Keys tänkande går också igen i hennes idéer om pacifism, hon kopplade antikrigsrörelsen till den kvinnliga sidan som hon ansåg fick för litet genomslag i samhället. Dessutom intresserade hon sig för mode och heminredning.

– Hon tillhörde en europeisk rörelse som inte bara tyckte det var viktigt att kläderna var bekväma eller att hemmet var praktiskt. De ville också uppvärdera det hantverksmässiga och var motståndare mot det slit- och slängsamhället som började växa fram. Det är värt att damma av i våra dagar.

"Inte helt olik Greta Thunberg"

Mest känd i våra dagar är nog dock Ellen Key för att hon lyfte fram barnens rättigheter och såg på barn som individer i sin egen rätt. Bland annats skrev hon vid sekelskiftets början boken Barnets århundrade som kom att få stor betydelse. Även dessa tankar har fått stor betydelse menar Elena Lindholm.   

– Mycket i hur den svenska skolan har utvecklats under 1900-talet, från auktoritär katederundervisning till fokus på barns rättigheter och barn som individer i sin egen rätt, grundar sig i Ellen Key.

Elena Lindholm menar att det är svårt att säga hur mycket inflytande Ellen Key hade på Montessorirörelsen, men att det är tydligt att det finns kopplingar mellan Maria Montessoris och Ellen Keys idéer. Hon tror också att flera spanska tänkare kring pedagogik har påverkats av Ellen Key.

– Ett av Ellen Keys budskap var att alla beslut som vuxna tar ska ha barnen och barnbarnen i fokus, och det är ju egentligen samma sak som Greta Thunberg predikar idag. Så där är hon också väldigt aktuell. Greta och Ellen är inte helt olika faktiskt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV