Radar

Barns fritidsaktiviteter ska öppnas igen

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind och statsminister Stefan Löfven under den digitala pressträffen.

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum och kommuners aktiviteter för barn öppnas upp. Alkoholstoppet på krogen efter klockan 20 förlängs.

De beskeden gav regeringen och Folkhälsomyndigheten på torsdagens presskonferens om coronaåtgärder.

– Vi ser en försiktig minskning av smittspridningen i vissa regioner, men läget är fortfarande allvarligt, säger statsminister Stefan Löfven (S).

För gymnasieskolorna förlängs den nuvarande nationella rekommendationen från Folkhälsomyndigheten, men den justeras så att ”viss närundervisning” kan bedrivas kombinerat med distansundervisning.

Syftet är att fler elever ska kunna få undervisning i klassrum i de kommuner där smittspridningen är lägre. Men tanken är inte att alla elever på en gymnasieskola ska komma tillbaka till skolan samtidigt.

– Det är inte rimligt att undervisningen ska ske på distans i hela landet och hela tiden när smittläget ser olika ut, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Den nationella rekommendation som hittills gällt trädde i kraft i mitten av december och innebar att alla gymnasieskolor skulle övergå till distansundervisning. Lättnaderna i den nationella rekommendationen gäller från måndag.

Stor betydelse för barn och unga

Ett annat besked var uppmaningen till kommunerna att åter öppna upp fritidsverksamhet för barn under 16 år. Även inomhus.

Från strax före jul fram till nu har uppmaningen inneburit att hålla all icke nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd. Barnaktiviteter rekommenderades bara utomhus.

– Nu har det gått en tid. Vi ser att det har stor betydelse för barnen och unga tonåringar att kunna återgå till normalläge. Vi säger nu att man kan dra igång idrott, kulturskola och öppen fritidsverksamhet både inom- och utomhus, säger kulturminister Amanda Lind (MP).

För övrig icke nödvändig verksamhet är regeringens uppmaning att den ska hållas stängd fram till 7 februari.

Alkoholstopp kvar

På pressträffen kom också det väntade beskedet om att förbudet för alkoholservering på krogen efter klockan 20 förlängs till 7 februari.

På frågan vilket underlag man har för att alkoholförbudet verkligen får effekt på smittspridningen, svarar statsminister Stefan Löfven:

– Vi har flera olika smittkällor, de största är arbetsplats och hemmet. Men vi måste titta brett nu, vi har ett läge med så många avlidna och sjuka att det drabbar vårt samhälle hårt.

Ytterligare ett besked från presskonferensen var att uppdraget till statliga myndigheter att säkerställa att icke nödvändig personal jobbar hemifrån också förlängs till 7 februari.

På presskonferensen meddelades även att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att använda munskydd i kollektivtrafiken kvar under hela våren.

Omprövas om 2 veckor

Regeringen och Folkhälsomyndigheten siktar nu på att ompröva coronaåtgärderna var fjortonde dag.

– Så nästa gång det blir nya besked om restriktioner blir om två veckor, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Då kan även rekommendationer och restriktioner som inte löper ut 7 februari omprövas.

Bland dem finns de restriktioner som infördes den 10 januari genom den nya pandemilagen. De innebär begränsningar för att förhindra trängsel på gym- och sportanläggningar, badhus och butiker. Även begränsningen på högst åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller tills vidare. För restauranger gäller fortsatt också regeln om högst fyra personer per bord.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV