Radar

SLU tar beslut om minskad klimatpåverkan

 Till 2025 ska SLU minska utsläppen från de anställdas flygresor med totalt 60 procent, jämfört med 2019.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har skärpt miljökraven inom fem av sina verksamheter med målet att minska sitt avtryck på klimatet. En av åtgärderna är att mer än halvera utsläppen från tjänsteresor med flyg. 

SLU har tagit fram åtgärderna med motiveringen att hela deras verksamhet ”handlar om att ta fram och förmedla kunskap om hållbara system och ansvarsfullt brukande av naturresurserna”.

– Vi vill minska vår klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet samtidigt som vi bedriver verksamhet i världsklass; det är inte alltid lätt och kan innebära flera målkonflikter. Därför har vi nu fattat några progressiva beslut, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel i ett pressmeddelande.

Minskat flygande

De fem verksamhetsområden som berörs i den nya målsättningen är: att utsläpp från tjänsteresor ska minska, att hållbarhet ingår som en del i alla SLU:s utbildningar, att SLU:s miljöanalyser blir bättre och får större spridning, fokus på förnybar energiproduktion och energibesparingar, samt riktlinjer för minskad miljöbelastning vid inköp och upphandling av livsmedel. 

Vid tjänsteresor med flyg är beslutet att de fossila utsläppen ska minska med 60 procent fram till 2025 (jämfört med 2019 per helårsanställd). 

– Vi har tagit fram en handlingsplan som ger oss en konkret att-göra-lista. Men det är inte helt lätt. De flygresor som vi har gjort hittills har mycket sällan varit i onödan. Nu måste vi tänka nytt, säger SLU:s miljöchef Johanna Sennmark. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV