Radar

Renar ska få sina egna broar

Renar i Norrbotten och Västerbotten ska få särskilda broar för att kunna röra sig mer fritt.

Klimatförändringarna ställer till det för Sveriges renbestånd – och en del av lösningen ska vara specialbyggda broar, rapporterar Vetenskapsradion.

Varma vintrar där perioder av snöfall blandas med regn innebär att ett hårt istäcke lägger sig över marken och gör det omöjligt för renarna att komma åt de lavar som de vill äta. Men för att komma till bättre betesmarker behöver de ofta gå över stora vägar där de riskerar att bli påkörda.

I dag finns bara ett fåtal, men Trafikverket planerar att i år bygga ytterligare ett tiotal särskilda broar för renar i Norrbotten och Västerbotten. Per Sandström, landskapsekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet, kallar dem renodukter.

– I ett förändrat klimat med svåra snöförhållanden blir det ju extra viktigt att kunna hitta och kunna komma åt alternativa betesmarker, säger han till radion.

Renskötare har varit med i arbetet med att både utforma renodukterna och välja plats för dem, för att renarna ska våga gå över. Den första ska byggas över E4 norr om Umeå.