Radar

Mikroklimat har stor effekt på insekter

Forskare från SLU och Helsingfors universitet har bl.

Variationer i mikroklimat kan ha en stor påverkan på insektssamhällen, visar ny forskning. Studien ger även en vink om effekterna av mer storskaliga klimatförändringar.

Antalet individer och dynamiken mellan olika arter varierar med mikroklimatet, alltså klimatet inom ett begränsat område, enligt ett pressmeddelande från Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.

– Hur insektssamhällena svarar på variationer i mikroklimatet inom ett landskap ger oss en fingervisning om vilka förändringar som kan förväntas i framtiden, säger forskaren Tuomas Kankaanpää från Helsingfors universitet i pressmeddelandet.

Forskare från SLU och Helsingfors universitet har studerat fjärilar som äter fjällsippa, samt parasitsteklar och parasitflugor som angriper fjärilarnas larver. Specifikt har de tittat på hur olika mikroklimat längs en bergssluttning på nordöstra Grönland påverkar insekterna. 

Framtidens klimat påverkar parasiternas framgång

Ett av resultaten är att arter som angriper små larver gynnas av platser där snön smälter tidigt, där det är kallt på vintern och stark sol på sommaren. Arter som angriper stora larver och puppor föredrar istället ett snötäcke som skyddar mot de lägsta temperaturerna på vintern.

Skador på fjällsippans blommor orsakas bland annat av larver av svart hedfly. De orsakar mest skada efter relativt varma somrar och på platser som är snöfattiga, torra och solvarma.

Forskarna konstaterar att framtidens klimat kan påverka hur framgångsrika olika grupper av parasiter blir.

– Vad beträffar effekternas fortplantning genom naturens näringsvävar återstår ännu mycket att utreda. En fråga jag vill ställa är om en ökning av en fjärilsart kan vara ett hot mot mer sällsynta fjärilsarter som delar på samma rovdjur, säger Tuomas Kankaanpää.

Studien publiceras i tidskriften Journal of Animal Ecology.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.