Radar

Mikroklimat har stor effekt på insekter

Forskare från SLU och Helsingfors universitet har bl.

Variationer i mikroklimat kan ha en stor påverkan på insektssamhällen, visar ny forskning. Studien ger även en vink om effekterna av mer storskaliga klimatförändringar.

Antalet individer och dynamiken mellan olika arter varierar med mikroklimatet, alltså klimatet inom ett begränsat område, enligt ett pressmeddelande från Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.

– Hur insektssamhällena svarar på variationer i mikroklimatet inom ett landskap ger oss en fingervisning om vilka förändringar som kan förväntas i framtiden, säger forskaren Tuomas Kankaanpää från Helsingfors universitet i pressmeddelandet.

Forskare från SLU och Helsingfors universitet har studerat fjärilar som äter fjällsippa, samt parasitsteklar och parasitflugor som angriper fjärilarnas larver. Specifikt har de tittat på hur olika mikroklimat längs en bergssluttning på nordöstra Grönland påverkar insekterna. 

Framtidens klimat påverkar parasiternas framgång

Ett av resultaten är att arter som angriper små larver gynnas av platser där snön smälter tidigt, där det är kallt på vintern och stark sol på sommaren. Arter som angriper stora larver och puppor föredrar istället ett snötäcke som skyddar mot de lägsta temperaturerna på vintern.

Skador på fjällsippans blommor orsakas bland annat av larver av svart hedfly. De orsakar mest skada efter relativt varma somrar och på platser som är snöfattiga, torra och solvarma.

Forskarna konstaterar att framtidens klimat kan påverka hur framgångsrika olika grupper av parasiter blir.

– Vad beträffar effekternas fortplantning genom naturens näringsvävar återstår ännu mycket att utreda. En fråga jag vill ställa är om en ökning av en fjärilsart kan vara ett hot mot mer sällsynta fjärilsarter som delar på samma rovdjur, säger Tuomas Kankaanpää.

Studien publiceras i tidskriften Journal of Animal Ecology.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV