Radar

Sverige brister i märkning av bekämpningsmedel

Har dina sängkläder behandlats med bekämpningsmedel? Det kan vara svårt att veta.

Varannan vara som behandlats med en viss typ av bekämpningsmedel brister i märkningen, enligt Kemikalieinspektionen som granskat sängkläder, kläder, sportartiklar och färger som säljs i Sverige.

Kemikalieinspektionen konstaterar också att konsumenter inte känner till sin rätt att få information om de ämnen som varor behandlats med. Till exempel ska varor som behandlats med biocider, en viss typ av bekämpningsmedel, märkas.

– Biocider är ämnen som används för att oskadliggöra vissa organismer och de kan även vara skadliga för människor och miljö. Därför är det viktigt att kunder får information om vilka ämnen som används för att kunna skydda sig och miljön, säger Jenny Karlsson, inspektör på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

De biocidbehandlade varor som Kemikalieinspektionen granskat är kläder, sängkläder, sportartiklar och färger.

Dels kontrollerade Kemikalieinspektionen att produkterna bara innehåller tillåtna ämnen, men också att dessa ämnen märkts ut på varan.

Flera otillåtna ämnen

Sammanlagt inspekterades 107 produkter hos 71 företag och 50 procent av de kontrollerade varorna hade brister i märkningen. Till exempel saknades grundläggande information om vilket verksamt ämne som produkten behandlats med.

Kemikalieinspektionens granskning är del av ett större projekt lett av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa, där sammanlagt 22 länder deltog.

Det visade sig att bristerna i märkningen på varor som säljs i Sverige var högre (50 procent) än det europeiska genomsnittet på 36 procent.

I Sverige hittades vid kontrollen även fler otillåtna ämnen än i de övriga länderna. Fem procent av varorna i Sverige hade behandlats med otillåtna biocider, medan snittet på otillåtna ämnen i de övriga länderna var 2,5 procent.

Kemikalieinspektionen och Echa konstaterar att företagen har låga kunskaper om deras ansvar kring biocidprodukter.

Biocider

Biocider är en typ av bekämpningsmedel som används i varor för att ge en viss funktion, till exempel för att göra en sporttröja luktfri eller en skärbräda antibakteriell.
Även kemiska blandningar som exempelvis målarfärg kan vara biocidbehandlade om de behandlats med konserveringsmedel.
Varor som är behandlade med biocidprodukter innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö. Därför får varorna endast vara behandlade med tillåtna ämnen för att få släppas ut på marknaden och säljas inom EU, enligt EU:s biocidförordning.
Biocidbehandlade varor ska ha korrekt märkning och konsumenter har rätt till information om vad behandlade varor innehåller.
Källa: Kemikalieinspektionen

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.