Radar

Sverige brister i märkning av bekämpningsmedel

Har dina sängkläder behandlats med bekämpningsmedel? Det kan vara svårt att veta.

Varannan vara som behandlats med en viss typ av bekämpningsmedel brister i märkningen, enligt Kemikalieinspektionen som granskat sängkläder, kläder, sportartiklar och färger som säljs i Sverige.

Kemikalieinspektionen konstaterar också att konsumenter inte känner till sin rätt att få information om de ämnen som varor behandlats med. Till exempel ska varor som behandlats med biocider, en viss typ av bekämpningsmedel, märkas.

– Biocider är ämnen som används för att oskadliggöra vissa organismer och de kan även vara skadliga för människor och miljö. Därför är det viktigt att kunder får information om vilka ämnen som används för att kunna skydda sig och miljön, säger Jenny Karlsson, inspektör på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

De biocidbehandlade varor som Kemikalieinspektionen granskat är kläder, sängkläder, sportartiklar och färger.

Dels kontrollerade Kemikalieinspektionen att produkterna bara innehåller tillåtna ämnen, men också att dessa ämnen märkts ut på varan.

Flera otillåtna ämnen

Sammanlagt inspekterades 107 produkter hos 71 företag och 50 procent av de kontrollerade varorna hade brister i märkningen. Till exempel saknades grundläggande information om vilket verksamt ämne som produkten behandlats med.

Kemikalieinspektionens granskning är del av ett större projekt lett av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa, där sammanlagt 22 länder deltog.

Det visade sig att bristerna i märkningen på varor som säljs i Sverige var högre (50 procent) än det europeiska genomsnittet på 36 procent.

I Sverige hittades vid kontrollen även fler otillåtna ämnen än i de övriga länderna. Fem procent av varorna i Sverige hade behandlats med otillåtna biocider, medan snittet på otillåtna ämnen i de övriga länderna var 2,5 procent.

Kemikalieinspektionen och Echa konstaterar att företagen har låga kunskaper om deras ansvar kring biocidprodukter.

Biocider

Biocider är en typ av bekämpningsmedel som används i varor för att ge en viss funktion, till exempel för att göra en sporttröja luktfri eller en skärbräda antibakteriell.
Även kemiska blandningar som exempelvis målarfärg kan vara biocidbehandlade om de behandlats med konserveringsmedel.
Varor som är behandlade med biocidprodukter innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö. Därför får varorna endast vara behandlade med tillåtna ämnen för att få släppas ut på marknaden och säljas inom EU, enligt EU:s biocidförordning.
Biocidbehandlade varor ska ha korrekt märkning och konsumenter har rätt till information om vad behandlade varor innehåller.
Källa: Kemikalieinspektionen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV