Radar

EU-projekt granskar ojämlikhet i pandemins spår

För en del har pandemin inneburit ökad risk för våldsutsatthet.

De som drabbats hårdast under coronapandemin är grupper i samhället som redan tidigare varit sårbara. Nu satsar EU-kommissionen 50 miljoner kronor på ett projekt som ska undersöka konsekvenserna av pandemin ur ett jämlikhetsperspektiv i 30 europeiska länder.

Som en konsekvens av att samhället delvis har stängts ned under pandemin har många hamnat i arbetslöshet, våldsutsatthet, ekonomiska svårigheter eller fysisk och psykisk ohälsa.

För att hitta lösningar som kan mildra de negativa effekterna som coronapandemin får för både jämställdheten och jämlikheten, får Örebro universitet 50 miljoner av EU-kommissionen.

– De politiska beslut som fattats för att bromsa smittspridningen innebär en ökad risk för ojämlikhet som baserar sig på till exempel kön, klass eller migrationsstatus, säger Sofia Strid, forskare i genusvetenskap vid Örebro universitet i ett pressmeddelande.

– Mäns våld i hemmet och online ökar, funktionsnedsatta får svårare att få vardagligt stöd och vi ser att hatbrotten mot minoriteter ökar. Vissa yrkesgrupper utsätts för större risker, till exempel migranter som utnyttjas som arbetskraft i en del länder, fortsätter hon.

I projektet ingår till exempel beslutsfattare och kvinnoorganisationer, både som forskningsobjekt och som medverkande parter i de workshopar som ska hållas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV