Radar

Allvarliga brister på svenska kravgårdar

SVT:s granskning visar att flera krav-certifierade djuruppfödare bryter mot djurskyddslagen.

I senaste Uppdrag granskning visar SVT bilder inifrån kravgårdar i Sverige med mycket bristfälliga förhållanden och till och med djurplågeri. Djurskyddsinspektörer hittade bland annat djur som självdött och magra och gödselförorenade djur på en av gårdarna.

Mjölk eller kött med kravmärkning innebär en garanti för schyssta villkor och god djuromsorg. Men Uppdrag granskning har kartlagt 30 Kravgårdar i Sverige som på olika sätt brutit mot djurskyddslagen. I fyra fall har Kravbönder dömts för djurplågeri.

På ett slakteri till exempel har en ungtjur från en Kravgård i Sörmland ett horn som har växt rakt in i skallen och orsakat ett djupt sår som är infekterat och varigt. Veterinären på slakteriet konstaterar att djuret haft smärtor och lidit i åtminstone ett och ett halvt år, enligt SVT.

Självdöda djur

På en annan stor Kravgård i Västra Götaland med runt 440 får och lamm hittar Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer kadaver av djur som självdött och skelettdelar från ett okänt antal djur. I ett vattenkar ligger en död ungbagge.

– I svenska mått mätt så är det ju en stor fårgård. Att vara ensam och sköta det och egentligen ha det som en bisyssla känns ju väldigt främmande. Det är ett av de värsta ställena vi har varit på, säger en av inspektörerna som av säkerhetsskäl vill vara anonym, till SVT.

"Inte acceptabelt"

Krav säger till Uppdrag granskning att det inte är acceptabelt att Kravcertifierade gårdar bryter mot djurskyddslagen.

– Vi kommer verkligen gå till botten och se om det är så att det finns brister i kontrollen och kontrollfunktionerna som gör att sådant här kan komma emellan, säger Anita Falkenek, vd för Krav.

På sin hemsida skriver Krav att deras egen analys visar att det endast är en halv procent av alla aktiva 2 300 Krav-certifierade djurgårdar som fått förelägganden från offentlig kontroll under de senaste tre åren.

”Eftersom allvarliga avsteg från djuromsorgsreglerna är väldigt få ser vi att Kravs kontrollsystem fungerar. Lantbrukare är överlag väldigt måna om sina djur och de absolut flesta uppfyller våra mycket tuffa regler”, skriver de.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV