Radar

100 miljoner till forskning om vaccination

De vaccin mot covid-19 som vi nu börjat vaccinera oss med bygger på mRNA, en genetisk metod som inte har använts tidigare i större skala.

Regeringen vill satsa 100 miljoner kronor på forskning för att följa upp massvaccinationen mot covid-19 i Sverige.

– Vi behöver mer kunskap, säger forskningsminister Matilda Ernkrans (S).

Förslaget läggs fram av regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna och är en del av den extra ändringsbudget som riksdagen ska besluta om.

– Det här är den största vaccinationsinsatsen som vi någonsin gjort och därför behöver vi följa upp det så bra som möjligt, säger Matilda Ernkrans till TT.

Forskningen handlar till exempel om vilken effekt vaccinerna har och hur de bäst kan användas. Men också för att kartlägga ovanliga biverkningar, enligt Ernkrans.

– Uppföljningsstudier av vaccin som godkänts för användning görs alltid när det kommit ut på marknaden. Med den här satsningen vill vi säkerställa att uppföljningen görs i Sverige och på svenska förhållanden, säger hon.

Forskningspengarna ska fördelas av Vetenskapsrådet under 2021, i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för vaccinationsplanen. Det handlar bland annat om att utgå från de kunskapsbehov som identifieras i samband med vaccinationen i Sverige.

– Det här är en satsning som har efterfrågats inte minst av Sveriges Kommuner och Regioner, säger Ernkrans.