Radar

Reglerat fiske för att skydda utsatta tumlare

Tumlaren är den enda valen som regelbundet förekommer i svenska vatten, främst på Västkusten.

Det finns bara runt 500 tumlare kvar i Östersjön, vilket är en av anledningarna till att Havs- och vattenmyndigheten nu föreslår att tio procent av Sveriges havsområden måste få ett ännu bättre skydd.  

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår att marina områden i Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet ska värnas ytterligare i form av olika fiskeregleringar. Ambitionen är att stärka skyddet för koraller, fiskar, sjöfåglar och tumlare.

– Om våra förslag införs tar vi ytterligare ett steg mot att införa ett effektivare skydd och skapa förutsättningar för ett hållbart fiske, säger Jakob Granit, generaldirektör för HaV i ett pressmeddelande.

Tumlarna särskilt utsatta

Förhoppningen är att arbeta vidare med EU:s nyligen antagna målsättning att skydda 30 procent av haven till år 2030, vilket enligt HaV skulle innebära en fördubbling mot dagens yta på cirka 15 000 kvadratkilometer.

Att tumlarna minskar i antal – det finns bara runt 500 kvar i Östersjön – är en bidragande orsak till HaV:s agerande, liksom möjligheten att ytterligare skydda de värden som områdena inrättats för att bevara, till exempel koraller, fiskar och sjöfåglar. 

– Just tumlarnas utsatta situation driver på vårt arbete extra mycket, säger Lena Tingström, utredare vid HaV. 

"Fisket kan fortsätta"

Tillsammans med kustlänsstyrelserna har HaV sedan 2014 identifierat områden som redan har ett grundläggande skydd, till exempel i form av Natura 2000, men där skyddet kan behöva stärkas i form av fiskeregleringar. 

– Det är länsstyrelserna som beslutar om och inrättar de marina skyddade områdena. Vår roll är att stötta och vägleda länsstyrelserna samt att skapa förutsättningar för ett hållbart fiske i dessa områden. I vissa områden kan olika typer av fiske mycket väl få fortsätta om fisket inte innebär att bevarandevärdena skadas, säger Lena Tingström.

HaV:s förslag finns med i tre remisser om regleringar av fisket i marina skyddade områden som nyligen skickats till en rad intressenter, till exempel fiskets organisationer, miljöorganisationer, länsstyrelser och kommuner. De tre remisserna baseras i sin tur på den treåriga satsningen på marint områdesskydd, Rent hav, som regeringen stöttat med 130 miljoner. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV