Radar

Akademiker hämtar kraft från naturen under coronapandemin

Tre av de fyra vanligaste metoderna för akademiker att hantera pandemin har att göra med kopplingen till naturen.

Naturen är den viktigaste källan för akademiker vid universitet och högskolor i Sverige att bearbeta de tankar och känslor som väcks av Covid-19-krisen, enligt en ny studie som också visar att familjen är det som ger livsmening, och att de flesta är nöjda med att arbeta hemifrån.

– Tre av de fyra vanligaste metoderna för att hantera pandemin har att göra med kopplingen till naturen. Den blir en stärkande resurs där man kan lyssna på ljudet av den omgivande naturen och göra olika utomhusaktiviteter, säger Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle i ett pressmeddelande. 

Nästan 3 av 10 av de intervjuade i studien säger att de ofta hanterar krisen genom att bara vara ensamma och försjunka i meditativ begrundan.

– Kvinnor som bor i större städer har dessa tankar oftare än män, det är också vanligt med en tro på en inneboende andlig kraft som kan hjälpa. Att vända sig till religionen för stöd är mindre vanligt, säger Fereshteh Ahmadi.

Familjen ger livsmening

När forskarna tittar på resurserna som används för att hantera krisen, är familjen den främsta källan för att finna livsmening.

– Så många som 96 procent säger att familjen ger livsmening i utsträckningen något, mycket eller ganska mycket och näst viktigast är vänner.

En majoritet svarar också att de har stark förmåga att återhämta sig och att de har en god hälsa, särskilt så bland män och medelålders akademiker.

De flesta är nöjda med att arbeta hemifrån, 61 procent är mycket nöjda eller nöjda och endast 25 procent är missnöjda.

– De i medelåldern är mer nöjda än de yngre och äldre, kanske har det att göra med att man har barn hemma och då får med tid med dem, säger Fereshteh Ahmadi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV