Krönika

Omställningen fortsätter

God fortsättning. Det är ord som ekar i olika digitala möten nu för tiden. Men vilken fortsättning är det egentligen vi pratar om? En fortsättning på vad?
När det produktiva året går mot sitt slut och de naturliga processerna går i dvala så är det tid för utvärdering, reflektion och vila. Det är då vi kan titta tillbaka på vad som har fungerat runt omkring oss och på vad vi behöver förbättra. När vi vet det så kan vi kanske försöka definiera vad som är en god fortsättning?

Så låt mig prova.

Under 2020 spenderade jag det mesta av min vakna energi i en omställningsrörelse och en institution som heter Holma folkhögskola. Skillnaden mellan rörelse och institution är hårfin ibland, men under året som gick så har den blivit mer och mer tydlig för mig.

Jag ser det som att institutionen så sakteliga blir beroende av de stöd och bidrag som kommer “uppifrån”. De bidrag som möjliggör mycket, gör också verksamheten ömtålig genom regler och rapporteringskrav som börjar omforma vilka vi är och vad vi gör. Regler som vi inte dikterar själva, som styr oss. Vi börjar leva i en identitetskris för att uppfylla krav.

Under 2020 lämnade jag in en ansökan om ett större statligt stöd för att kunna utveckla skolans kursutbud i en mer regenerativ riktning under 2021. Jag fick genast ett samtal “uppifrån” om att detta var en strålande ansökan och idé. Rent innehållsmässigt fanns det inga som helst bekymmer att bevilja stödet. Men det fanns dessvärre ett “strukturellt bekymmer”. Alla ansökningar om stödet var tvungna att förhålla sig till de klassiska vår- och höstterminerna. Att skapa en genomarbetad kurs inom regenerativ odling som skulle löpa från vår till vinter – “det går verkligen inte för sig”, som moralisten Prussiluskan och poliserna Kling & Klang säger, när de försöker begränsa Pippi Långstrump.

Jag la lite energi på att förklara att en regenerativ odlingskurs som bygger planetära resurser inte kan ta sommarlov. Men regler och förordningar berättade för mig att det var “strukturellt irrelevant”. Det var för mig en klockren indikation på att jag måste lägga mindre tid på att upprätthålla skolan som en institution. Budskapet jag fick var precis samma som vi hör i samhället i stort – omställningen upplevs fortfarande som irrelevant för strukturen. Även inom omställningsrörelsen stöter jag hela tiden på uttalanden som: “Vi förbereder oss för omställning. När saker och ting verkligen blir jobbiga då ska vi kunna odla, samarbeta och byta tjänster och varor”.

Detta orkar jag inte höra längre. Jag stänger det örat under 2021! Ännu ett exempel på institutionaliseringen av människan. Som om det finns en period av väntan, eller ett utrymme när någon annan, våra institutioner och politiker, ska lösa klimatutmaningen och den massiva artutrotningen? För att nämna två av tusen utmaningar.

Omställningen till mer regenerativa metoder och en anslutning till de naturliga rytmerna bortom den institutionella modellen och skolterminstanken, kan inte vänta. Världen runt om oss har inte kapacitet, och vi som människor har inte tid med all denna institutionella tröghet. Den anpassningsbara och flexibla folkrörelsemänniskan måste komma ut ur garderoben – nu!

Nej, under 2021 tar jag personligen fler kliv från att vara en konsument av bidrag och styrd av regler till att i högre grad sprida idén om att bli en medproducent i de naturliga processerna. Den årstidsbundna regenerativa odlingskursen blir av i alla fall, oavsett om vi får lön för att genomföra den eller ej. För att den måste bli av helt enkelt! Jag kommer konsumera mindre och medproducera mer, och jag klarar därför av att gå ner i lön och göra de sakerna som är nödvändiga för mig och planeten. För det som är bra för mig och det som är bra för planeten är, hör och häpna, samma sak. 

Detta är för mig en god fortsättning, till skillnad från bara en fortsättning. Vi medproducerar den omställda verkligheten vi behöver se, istället för att bli begränsade av regelstyrd knapphet i en planetkonsumerande verklighet.

Överflödstanken. Insikten om att allt som kommer samhället till del kommer från naturens regenerativa processer. Makten ligger hos oss. Om vi väljer att ge, så får vi.

Knapphetstanken. Idén om att det finns en buffert med något som inte fördelas likvärdigt. Makten ligger hos någon annan. Vi måste slåss mot något för att uppnå rättvisa.

Krönika

Att kräva att någon säger allt eller inget är enbart ett sätt att tysta

”Jag vill understryka det egna ansvaret som var och en som idag befinner sig inne i Gaza själv har.”

Citatet är Tobias Billströms, och det påstås handla om regeringens inställning till de svenskar som sitter fast hos familj eller vänner, under Israels bomber.

Det är en motbjudande uppvisning i arrogans. Men det stannar tyvärr inte där. Citatet beskriver egentligen obehagligt väl regeringens politik mot alla som är instängda i världens största utomhusfängelse: Skyll er själva för att ni är födda där.

En miljon i Gaza, 40 procent av befolkningen, är under 40 år. 10 000 rapporteras döda, varav 4000 barn. Den svenska regeringen vill understryka deras eget ansvar för att vara födda på fel plats.

FN kräver ett omedelbart eldupphör. Men Sverige la ner sin röst när frågan skulle avgöras. Medan Macron kräver ett stopp för bombningarna säger Kristersson att han inte vill ”sätta sig till doms”. Skyll er själva, medmänniskor i Gaza.

Enligt WHO har 230 attacker träffat vårdinrättningar. Nästan hälften av sjukhusen är utslagna. Läkare utan Gränser rapporterar att bristen på bränsle och el är en ”dödsdom” för många patienter, ”till exempel spädbarn i kuvöser”. Den svenska regeringen vill understryka spädbarnens eget ansvar.

Man behöver inte ta de starkaste orden i sin mun. Det har andra redan gjort. FN:s expertgrupp skriver i att mot bakgrund av ”uttalanden från israeliska politiska ledare … i kombination med militära ingripanden … finns det risk för folkmord på palestinierna”. Att brott mot krigets lagar pågår är uppenbart för alla som kan se. Men Billström talar om proportionalitet.

Kanske handlar det om vapen. I oktober skrev Billströms Försvarsmakt under ett avtal med det största israeliska vapenföretaget Elbit Systems, nu med kontor i Göteborg. Medan bomberna föll över Gaza lovades 1,7 miljarder skattekronor till Elbit. Bolaget sysslar med drönare och övervakning, huvudsakligen till samma krigsmakt som nu begår folkrättsbrotten. Produkterna de säljer lovas vara ”stridstestade”. Men de som ofrivilligt blir testpersoner måste skylla sig själva.

Den svenska regeringen blundar, och kritiken borde vara öronbedövande. Istället hörs mest kritik mot de som faktiskt säger någonting alls.

Det är som att det införts en ny regel i debatten. Den som säger något om mördandet av palestinier, måste säga allt annat samtidigt. Varför kritiserar du Israels ockupation och bomber, men säger inget om Hamas? Varför kräver du eldupphör, men säger inte samtidigt att gisslan ska friges? Varför pratar du om palestiniernas lidande, men inget om de många bortglömda konflikterna i Afrika?

Jag har lite svårt för det där.

Jag kräver självklart att de som hålls gisslan hos Hamas ska friges. Det finns inte ord nog att fördöma Hamas vedervärdiga terrorattack. Jag håller med alla som säger det. Jag kräver inte ens av dem att säga något annat samtidigt. Vi kan vara oense om annat, men vi är eniga om detta.

På samma sätt kan man kräva ett stopp för bomberna, att inga fler barn i Palestina ska dödas, utan att samtidigt säga något mer.

Att kräva att någon säger allt eller inget, är enbart ett sätt att tysta.

Det kan kännas som ett krav på balans, men det blir ett relativiserande. Hamas terror var terror och fel alldeles oavsett Israels ockupationspolitik. Och på samma sätt är Israels bomber mot civila fel, alldeles oavsett hur Hamas agerar. Palestinas barns överlevnad ska inte vara avhängigt hur männen som styr Hamas resonerar. Den enda rimliga linjen är att vilja upprätthålla mänskliga rättigheter och den internationella rättsordningen, oavsett vem som begår brotten.

En bortsprängd arm, ett raserat hem eller ett förlorat barn känns likadant i en människa, oavsett religion eller medborgarskap. Sorgen och frustrationen kan nyttjas av maktrusiga män, oavsett vilken sida en gräns någon bor på. Ansvaret faller tungt på oss som inte befinner oss mitt i elden och hatet att inte vända bort blicken, inte ge utrymme för rasism mot judar eller muslimer att växa i konfliktens spår, inte släppa på principerna, inte göra det enkelt för oss. Tobias Billström talar gärna om andras ansvar. Men han verkar inte särskilt intresserad av att ta något själv.

Krönika

Kan man driva nedrustningspolitik i Nato?

Under hösten arbetar vi på tankesmedjan Cogito med fredsfrågan – närmare bestämt om hur vi ska förhålla oss till det stundande svenska Nato-medlemskapet. Det förvånar kanske en del som tror att gröna tankesmedjor bara sysslar med miljöfrågor. Men fredsfrågan har alltid varit central för den gröna rörelsen.

I och med att Turkiet nu verkar släppa på sitt motstånd mot det svenska medlemskapet blir det alltmer sannolikt att även Sverige snart är medlem. Hur ska progressiva partier förhålla sig till det? Bör man kräva ett utträde? Eller försöka påverka Nato? Går det ens att göra som progressiv rörelse?
Bland gröna i länder som redan är med i Nato är det få partier som kräver ett utträde. Strategin har istället varit att försöka påverka alliansen inifrån, oavsett hur man i grunden ser på militäralliansen.

Men för att detta ska lyckas betonar många gröna behovet av bättre samordning mellan progressiva aktörer. Regelbunden samordning, särskilt inför Natos toppmöten och att skapa en gemensam grupp inom Natos parlamentariska församling skulle kunna göra stor skillnad. Just en sådan samordning bidrog exempelvis till att flera Nato-länder stod kvar i sitt motstånd mot Irak-kriget.

Gröna skulle inom ramen för Nato kunna verka för en bredare syn på försvarspolitik som inkluderar mänsklig säkerhet i stort, inte bara att skydda statens gränser. Att lyfta in klimatfrågans påverkan på säkerheten vore en naturlig sådan uppgift och att stärka det civila försvaret.

Ur ett fredsperspektiv vore dock den viktigaste prioriteringen att fortsätta arbetet i en fråga som präglat den gröna rörelsen sedan starten – arbetet för kärnvapennedrustning. Ett sådant arbete skulle skaka om det rådande militära paradigmet i grunden. Om Sverige ändå ska in i Nato, bör man ta chansen att driva frågan framåt.

Den gröna rörelsen, ofta förlöjligad för sin naiva idealism, finner sig här i en fördelaktig position. Genom att förespråka ett kärnvapenfritt Europa förändras villkoren för försvarspolitiken och rörelsen hittar en fråga att samlas kring, som har brett stöd.

Risken att bli utskrattad av de andra är förstås överhängande – det lär bli en frontalkrock med den nakna realismen i global politik. Ändå är det just här de gröna måste placera sin flagga. Ska vi vara med i Nato, en allians smidd i det kalla krigets smältdegel, bör vi protestera mot arvet från kärnvapenkapplöpningen. En grön position kan aldrig vara att kollektiv säkerhet uppnås genom hotet om ömsesidig förintelse.

De gröna måste lobba för att Nato omvandlas till ett forum för ärliga och öppna diskussioner om hur detta kan gå till. Detta är inte en uppmaning till naivitet; det är en uppmaning till modig realism. Genom att trycka på för att alla medlemsstater ska ratificera och följa Icke-spridningsavtalet (NPT), kan villkoren för global säkerhet förändras i grunden. Att förespråka en ”No First Use”-policy vore ett bra första steg.

Att montera ner den rädslans doktrin som har överskuggat global politik i årtionden är en monumental uppgift. Men finns någon rörelse som är bättre skickad att påbörja den?

I Syre skrev Birger Schlaug tidigare en krönika om att han utropade sin tomt till en kärnvapenfri zon. En bra början tycker jag. Men om Sverige nu ändå ska gå med i Nato bör vi ha högre ambitioner än så.