Radar

Läkemedel ska hindras från att rinna ut i Vindelälven

Vattenreningsverken är från början inte konstruerade för att bryta ned läkemedelsrester.

Rester från mediciner som vi kissar ut går rakt igenom de flesta reningsverk och kan bland annat skada fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. I Sorsele finns nu en pilotanläggning som ska hindra medicinerna från att rinna ut i Vindelälven. 

Fram till år 2023 delar Naturvårdsverket ut 170 miljoner kronor i bidrag till åtgärder som kan förbättra vattenmiljön. Sorsele har fått tre av de miljonerna för en pilotanläggning som ska ta bort läkemedel ur vattnet som släpps ut från reningsverket, rapporterar SVT.

– Lokalt finns en tradition av att värna om natur och fiske. Då måste vi från kommunen försöka göra det också, säger gatukontorets enhetschef Lars-Gunnar Burman till SVT.

Tar bort 90 procent av resterna

I gynnsamma förhållanden tar tekniken i anläggningen bort 90 procent av läkemedelsresterna. Fungerar reningen ska man använda det man lärt sig och skala upp reningen i större skala.

– Det är jätteintressant om man applicerar det här i driftsskala. Sorsele har jobbat miljöaktivt ända sedan diskussionerna om Vindelälvens utbyggnad, säger Lars-Gunnar Burman.

Våra reningsverk är inte byggda för att klara av att bryta ned läkemedel, vilket gör att omkring hälften åker ut i naturen. I Fyrisån i Uppsala, till exempel, har värden fyra gånger högre än gällande gränsvärden uppmätts, enligt SVT. Även på andra platser i Sverige visar mätningar på höga halter och effekter på djurlivet har konstaterats.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV