Radar

Färre beviljade uppehållstillstånd

Färre fick uppehållstillstånd i Sverige förra året, jämfört med 2019.

Under 2020 beviljades 29 099 färre uppehållstillstånd, jämfört med 2019. Det motsvarar en minskning med knappt 25 procent, enligt Migrationsverket.

”Pandemin får många effekter. En är att människor blir osäkra om de ska söka uppehållstillstånd i Sverige eller inte, till exempel för att arbeta”, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

Totalt beviljades 85 594 uppehållstillstånd i Sverige under förra året, varav merparten utgjordes av arbetstillstånd (32 379 stycken) och anknytning (29 468). Därefter kommer studerande (10 790 uppehållstillstånd) och 7 189 beviljade uppehållstillstånd på grund av asylskäl (exklusive 3 220 kvotflyktingar).

Nedgången är särskilt tydlig i antalet asylsökande, som minskade med 41 procent till 12 991, jämfört med 2019. De tre största ursprungsländerna för asylsökande var Syrien, Uzbekistan och Irak.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV