Radar

Fågelinfluensa på ägganläggning i Skåne

18 000 kycklingar på en kläckäggsanläggning i Skåne ska avlivas efter konstaterad fågelinfluensa.

Fågelinfluensa har konstaterats på en stor kläckäggsanläggning i Skåne. De smittade fåglarna kommer att avlivas och de aktuella byggnaderna saneras. Smittan tros ha spridits indirekt från vilda vattenlevande fåglar.

Smittan på den stora anläggningen som levererar kläckägg har konstaterats i två av totalt tolv hus. Jordbruksverket har beslutat att samtliga 18 000 djur i de aktuella byggnaderna ska avlivas och byggnaderna ska saneras.

– Utbrottet är naturligtvis bekymmersamt eftersom det rör en stor anläggning, och det finns många andra fjäderfäbesättningar i närområdet, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning i ett pressmeddelande.

Det aktuella fågelinfluensaviruset, H5N8, är mycket smittsamt mellan fåglar och har med största sannolikhet spridits indirekt från vilda vattenlevande fåglar. Andfåglar som till exempel gäss kan utsöndra stora mängder virus och rådande väderförhållanden gynnar virusöverlevnaden i miljön, enligt Jordbruksverket.

– Risken för smitta direkt eller indirekt från vilda fåglar kommer att vara fortsatt hög under de närmaste månaderna så vi vill uppmana alla som håller fjäderfä att konstant upprätthålla goda smittskyddsrutiner, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Tamfåglar ska hållas inomhus

Jordbruksverket har upprättat ett så kallat restriktionsområde på 10 kilometer runt anläggningen. Där gäller skyddsnivå 3, vilket innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar.

Under den här influensasäsongen har totalt sju fall av högpatogen fågelinfluensa upptäckts på vilda fåglar i Sverige, sex i Skåne och ett på Gotland. Sjukdomen har också drabbat en kalkonbesättning och en mindre gård med hobbyhöns i Skåne.

Sedan 6 november gäller skyddsnivå 2 för fågelinfluensa i hela Sverige. Det innebär att huvudregeln är att tamfåglar ska hållas inomhus men att det finns vissa undantag.

Risken för människor i allmänheten att smittas är i det närmaste obefintlig, enligt Folkhälsomyndigheten.