Radar

Pandemin har ökat generositeten

Barnfonden arbetar bland annat med att fler barn ska kunna gå i skolan.

Coronakrisen verkar ha gjort svenskarna mer givmilda. Barnfonden är en organisation som har fått fler gåvor och faddrar i år än tidigare.

I år har Barnfondens givare höjt sina bidrag, enligt ett pressmeddelande. Dessutom är antalet nya faddrar större än antalet som har avslutats. Kopplingen till pandemin märks tydligast i organisationens gåvoshop. Där har försäljningen av hälsorelaterade gåvor ökat med 200 procent jämfört med föregående år. Detta trots att många svenskar har fått sämre ekonomi under krisen.

– Människors generositet och förmåga att se bortom sin egen situation är en förutsättning för att vi ska kunna stoppa den här pandemin och dess skadeverkningar tillsammans, säger Barnfondens insamlingschef Mikael Sallander Hellman i pressmeddelandet.

"Vi lever i en global värld"

Svenskars gåvor till ideella organisationer har ökat under många år. Det syns bland annat i en undersökning från branschorganisationen Giva Sverige som handlade om viljan att ge eller ta emot en julklapp i form av en gåva till en ideell organisation. Före jul svarade en av tre att de ville få en sådan julklapp. En av fem ville ge en sådan gåva och en av sex trodde att viljan att ge en ideell julklapp skulle öka jämfört med en vanlig jul.

Sammanlagt har gåvorna till Barnfonden genom gåvoshoppen hittills i år ökat med 15 procent jämfört med 2019.

– Pandemin har gjort det tydligare än någonsin att vi lever i en global värld där allting hänger ihop, och som i alla kriser drabbas barnen hårt och det vill folk vara med och verka emot, säger Mikael Sallander Hellman.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV