Radar

Aktivister ”firade” besked om oljeborrning i Arktis

"Det finns ingen hållbar oljeutvinning.

På onsdagen utförde miljöaktivister från nätverket Extinction rebellion en manifestation utanför norska ambassaden i Stockholm där de skålade i champagne. Det var ett satiriskt svar på att Högsta domstolen i Norge godkänner de omstridda licenserna för oljeborrning i Arktis.

Extinction rebellions (XR) aktion utanför norska ambassaden utfördes som så kallad artivism. Det är när aktivister använder konstnärliga och konceptuella uttryck för att gestalta och nå fram med en fråga och används ofta av XR.

De var i detta fallet uppklädda och utklädda till direktörer för tre stora oljebolag, och skålade i champagne som en gestaltning av oljebolagens seger.

Extinction rebellion uppger att syftet med artivism är att tala till fler sinnen än endast intellektet och på så sätt få allmänheten eller mottagaren av budskapet att reflektera och agera
Extinction rebellion uppger att syftet med artivism är att tala till fler sinnen än endast intellektet och på så sätt få allmänheten eller mottagaren av budskapet att reflektera och agera. Foto: Extinction rebellion

– Domslutet i Norge är en katastrof och ett bevis på att rättssystemen är helt dysfunktionella, både i sin utformning och i tillämpningen, när det kommer till att skydda haven, skogarna och nästa generations rätt till hälsa och liv. De enda som har anledning att fira är oljebolagen som kan fortsätta lite till på sin jakt efter allt mer svåråtkomliga oljereserver, säger Samuel Jarrick, en av aktivisterna, i ett pressmeddelande.

Lång rättsprocess

Beslutet som fattades av Norges högsta domstol förra veckan var slutet på en flera år lång rättsprocess där miljöorganisationerna Greenpeace och norska Natur og ungdom stämde norska staten. Orsaken var godkännandet av licenser för 13 oljebolag att borra i hittills oexploaterade områden i Barents hav, vilket miljöorganisationerna menar strider mot grundlagen. 

Norge gav i maj 2016 tretton bolag tillstånd att börja leta olja i tio nya områden i Barents hav
Norge gav i maj 2016 tretton bolag tillstånd att börja leta olja i tio nya områden i Barents hav. Beslutet fattades knappt en månad efter att Norge undertecknade klimatavtalet från Paris. Foto: Hakon Mosvold Larsen, NTB/AP/TT

Domstolen menar bland annat att Norge inte kan hållas ansvarigt för utsläpp som norsk exportolja genererar utomlands, vilket LFT rapporterade om.

"En tredjedel av Sveriges utsläpp"

Ett av oljebolagen som getts nya licenser är Lundin Energy som framställer sig som ledande i branschen för ansvarsfullt utvunnen olja och med ambitionen att ha en klimatneutral produktion till 2030. Något som XR ifrågasätter:

”Den ambitionen gäller alltså endast utsläpp från själva utvinningen. Lundin siktar på att utvinna uppemot 200 000 fat per dag 2023, alltså 73 miljoner fat per år. Det innebär ca 20 miljoner ton koldioxid per år eller ungefär motsvarande en tredjedel av Sveriges totala utsläpp.” 

"Klockan tickar för planeten"

En annan av aktivisterna som deltog i manifestationen var Esther Hauer som uppger att de gör detta för att på ett lekfullt sätt visa på det absurda i de politiska prioriteringarna när kortsiktiga intäkter tillåts gå före vår möjlighet att överleva. 

– Klockan tickar för planeten och för Arktis. Nya rapporter varnar för irreversibel isavsmältning och för ett isfritt Arktis sommartid redan före 2050. Men den här katastrofala utvecklingen ser Lundin Energy och andra oljebolag som en möjlighet för att utvinna mer olja. Det finns ingen hållbar oljeutvinning. Ställ om hela produktionen eller stäng ner verksamheten, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV