Radar

Politiker förändras av att jobba inom PR-branschen

Personer som roterar mellan politik och lobbyism inom näringslivet påverkas på flera sätt enligt en studie vid Institutet för framtidsstudier.

Politiker som varvar sin karriär med att jobba inom PR och lobbying påverkas tydligt av detta när de återkommer till politiken. Det visar en studie med djupintervjuer med 25 stycken politiker som använt sig av så kallade ”svängdörrar” till näringslivet.

Hälften av de personer som Anna Tyllström, forskare vid Institutet för framtidsstudier, har intervjuat har återvänt till politiken efter att ha arbetat med lobbyism. Hon menar att de förändras på flera sätt.

–  De skaffar sig självklart bredare nätverk, som sträcker sig in i näringslivet men även in i andra partier. De säger också att de förstår näringslivet på ett helt annat sätt än tidigare, hur företagsledningar tänker och prioriterar, och beskriver sig som influerade av näringslivets arbetssätt och processer, säger Anna Tyllström, i ett pressmeddelande.

Mer anmärkningsvärt är dock att de personer som återvänder till politiken även fortsätter att använda metaforer och begrepp som är specifika för näringslivet. Anna Tyllström menar att det visar på mer bestående förändringar när en människas värderingar och språk förändras.

– De kan till exempel likna val vid ”one day sales” eller partier vid ”produktionsenheter” för politik.

"Ska finnas transparens"

Anna Tyllström menar att detta rimligtvis även påverkar den politik som förs och att detta kan vara problematiskt.

– Det ska finnas transparens i ett politiskt system. Väljare måste veta vilken påverkan som politiker utsätts för. Det är därför viktigt att uppmärksamma en sådan här mekanism som är svår att se, säger Anna Tyllström.

Efter valet 2002 gick 4 procent av statsråden och de höga tjänstepersonerna som lämnade politiken till PR- och lobbyingfirmor. Efter regeringsskiftet 2014 var andelen 34 procent.

Studien ”More than a revolving door: Corporate lobbying and the socialization of institutional carriers” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Organization.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV