Radar

Misshandlade kvinnor lever dubbelt farligt

Kvinnor som utsätts för våld i hemmet löper en klart högre risk att dö även av andra orsaker, än kvinnor som inte utsätts för våld.

Även om en misshandlad kvinna överlever en våldsam relation riskerar hon att dö i förtid av helt andra orsaker. Ny forskning visar på en grupp kvinnor som lever dubbelt farligt.

Kvinnor som blivit misshandlade i relationer löper en 40 procent högre risk att dö i förtid, oavsett orsak, jämfört med befolkningen i övrigt. Åtminstone i Storbritannien där forskare studerat utfallet för drygt 18 000 kvinnor som hade rapporterat att de blivit utsatta för våld i hemmet och som analyserades mellan 1995 och 2017.

Okunskap

Kvinnorna matchades med drygt 72 000 andra kvinnor avseende bland annat ålder, kroppsmasseindex, rökning och socioekonomisk status, men som inte hade rapporterat någon misshandel.

Resultatet, som redovisas i Journal of the American Heart Association, visar att de misshandlade kvinnorna löpte en 31 procent högre risk att utveckla en hjärt-kärlsjukdom och en 51-procentig förhöjd risk att drabbas av typ 2-diabetes. Men framför allt var den relativa risken att dö under tidsperioden 44 procent högre, jämfört med kontrollgruppen.

Exakt varför risken för hjärtsjukdomar och diabetes ökar så pass mycket vet inte forskarna.

Fler förklaringar

”En trolig förklaring är att den är en effekt av akut och kronisk stress. Dessutom vet vi att utsatthet för våld i hemmet också är associerat med andra livsstilsfaktorer, såsom sämre diet, alkohol och rökning. Vi försökte ta hänsyn till dessa faktorer, men det kan ändå vara så att de bidrog till de skillnader vi såg”, säger en av forskarna bakom studien, Joht Singh Chandan vid Warwick Medical School, i ett pressmeddelande.

Förra året visade samma forskargrupp att kvinnor som upplevt våld i nära relationer löper en klart förhöjd risk att utveckla fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom samt psykisk ohälsa.

Fakta: Våld i nära relationer

Under 2018 anmäldes cirka 16 000 misshandelsbrott där gärningspersonen var i nära relation med offret. I den Nationella trygghetsundersökningen uppgav 18 procent av dem som utsattes för misshandel under 2016 att gärningspersonen var en närstående.
Men det finns stora könsskillnader. Att gärningspersonen är en närstående gäller för kvinnor i 40 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män endast är 3 procent.
I Brottsförebyggande rådets kartläggning av brott i nära relationer 2014 uppgav 6,8 procent av befolkningen att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. De två vanligaste brottstyperna är systematiska kränkningar och försök att inskränka friheten.
Källa: Brottsförebyggande rådet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV