Radar

Läkemedelsföretag tar inte ansvar för föroreningar

Varken Sverige eller EU ställer några krav på att de läkemedel som säljs ska vara hållbart tillverkade.

I Indien drabbas människor av sjukdomar, dåliga skördar och förorenat vatten orsakade av utsläpp från läkemedelsindustrin. Men varken Sverige eller EU ställer några krav på att de läkemedel som säljs inom EU är hållbart tillverkade. Det visar organisationen Swedwatch i en ny rapport.

Rapporten The Health Paradox bygger på intervjuer med människor och miljö- och människorättsförsvarare i Hyderabad, en av Indiens största läkemedelsstäder.

Den visar att utsläpp från läkemedelsfabrikerna har förorenat fiskesjöar och odlingsmark. Många lider av andningssvårigheter och hudsjukdomar. Vatten som tidigare använts som dricksvatten, till hushållsarbete och bevattning kan inte användas sedan det blivit illaluktande och missfärgat.

Utsläpp vid läkemedelsproduktion utgör enligt rapporten även en allvarlig grogrund för antibiotikaresistens, något som beräknas skörda 10 miljoner liv årligen från och med år 2050 om inte åtgärder vidtas.

Varken Sverige eller EU ställer krav

Indien är världens tredje största leverantör av läkemedel och en av världens ledande tillverkare av läkemedel med utgångna patent, så kallad generika.

Varken Sverige eller EU ställer några krav på att de läkemedel som säljs på EU:s marknad är hållbart tillverkade. Branschen är samtidigt ökänd för bristande transparens, vilket gör att det i princip är omöjligt att veta var och hur vanliga mediciner är tillverkade – eller att hålla de som förorenar till svars, enligt rapporten.

Nu uppmanar Swedwatch och Naturskyddsföreningen tillverkande och importerande stater och EU att tillämpa strikta miljömässiga krav på läkemedelsproduktion, och att tillgängliggöra information om leverantörskedjor för alla läkemedel på deras marknader.

– Vi vill se att det införs miljöhänsyn i generikautbytet. Vi vill också att det införs miljökrav på tillverkningen för att läkemedel ska få säljas på den europeiska marknaden, rapportförfattaren Anna Åkerblom i en artikel i DN.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV