Radar

Västerbottens bibliotek hbtq-diplomeras 

Som en del i satsningen har Regionbiblioteket tagit fram bokmärken, pins, supporterflaggor och tygkassar med texten ”Du har rätt att vara du” på 15 olika språk.

Biblioteken i Västerbotten ska hbtq-diplomeras i syfte att bli mer inkluderande och tillgängliga. Personal och ledning kommer att utbildas och sedan upprätta en handlingsplan för hur de ska arbeta med hbtq, normer och jämlikhet.

– Hbtq-diplomeringen är en viktig del av regionens arbete för jämlik hälsa i Västerbotten eftersom vi vet att hbtq-personer på gruppnivå har en sämre hälsa än befolkningen i stort, säger Helena Gard, hälsoutvecklare Folkhälsoenheten, Region Västerbotten i ett pressmeddelande. 

Diplomeringen kommer att göras på Västerbottens folk- skol- och sjukhusbibliotek och innebär ett förändringsarbete av bibliotekens verksamhet, kommunikation och bemötande. 

Utgångspunkten är att varje enhet ska reflektera kring olika frågeställningar och därifrån upprätta en handlingsplan för inkludering och hbtq-arbete.

Utbildningen varvas med fakta och berättelser ur olika hbtq-perspektiv samt föreläsningar, filmvisning, boktips, samtal och gruppövningar.

Hbtq-diplomeringen är en gemensam satsning från Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV