Radar

Växande kritik mot privata sjukvårdsförsäkringar

Privata sjukvårdsförsäkringar omfattar i dag nästan 660 000 svenskar.

Det har under de senaste åren blivit vanligare i Sverige med privata sjukvårdsförsäkringar – där försäkrade får gå före patienter med större behov. I veckan kom både Svenska Läkaresällskapet och Vårdförbundet med uttalanden om att detta bryter både mot de etiska principerna och lagstiftningen.

Enligt branschorganisationen Svensk försäkring omfattar sjukvårdsförsäkringar i dag nästan 660 000 personer och de flesta är tecknade via sin arbetsplats eller sitt fackförbund.

Försäkringen gäller hos privata vårdinrättningar och innebär bland annat att den försäkrade garanteras kortare väntetid för besök hos en specialist och för operationer.

Nu växer kritiken mot denna utveckling, som flera företrädare för vården menar strider mot de etiska principerna och den lagstiftning som finns. Bland annat visade en granskning av Dagens nyheter i december att nio av tio vårdgivare, som har avtal både med regioner och med försäkringsbolag, låter försäkringspatienter gå före patienter som kommer via den offentliga vården.

– Den visar att man bryter mot vår hälso- och sjukvårdslagstiftning som säger att patienterna med störst behov ska få vård först, säger Sineva Ribeiro Vårdförbundets ordförande, till DN på torsdagen.

"Svårt att överblicka"

Även Svenska Läkaresällskapets (SLS) delegation för medicinsk etik kom i veckan med ett kritiskt uttalande med budskapet att privata sjukvårdsförsäkringar får följder som strider mot etiska principer på såväl samhällsnivå som för den enskilda läkaren.

– Undanträngningseffekten riskerar att drabba patienter med stora vårdbehov. Konsekvenser av försenad behandling som kan vara nedsatt livskvalitet, onödig försämring eller till och med dödsfall under tiden i vårdkön är ofta svåra att dokumentera och överblicka, säger Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik, i ett pressmeddelande.

Han menar att det etiska regelverket både på professions- och samhällsnivå är tydligt i sin inställning till prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper.

– Det är inte förenligt med dessa etiska principer att samhället legitimerar ett system med privata sjukvårdsförsäkringar som genväg till vård för utvalda grupper, säger Mikael Sandlund.