Radar

Utsläppen av koldioxid planade ut i fjol

Kol bryts vid ett kraftverk.

De globala energirelaterade koldioxidutsläppen planade ut i fjol efter två års ökningar, enligt Internationella energiorganet (IEA). Förklaringen är främst mer användning av förnybar energi samt ett tilltagande skifte från kol till naturgas.

Elproduktion orsakade runt 33 miljarder ton koldioxidutsläpp 2019 trots prognoser om att utsläpp från kraftproduktion skulle fortsätta trenden uppåt.

Utsläppen från kol, det smutsigaste fossila bränslet, minskade med nära 200 miljoner ton, eller 1,3 procent, under 2019 jämfört med 2018. Men samma period ökade utsläppen från olja och naturgas.

Som helhet föll utsläppen i utvecklade länder med 370 miljoner ton, eller 3,2 procent på årsbasis, medan utsläppen i utvecklingsländer ökade med nära 400 miljoner ton. Nästan 80 procent av ökningen härrör från Asien, även om ökningstakten minskade i stora utsläppsländer som Kina och Indien.

– Nu måste vi arbeta hårt för att försäkra att 2019 blir ihågkommet som en definitiv topp av globala utsläpp och inte bara en paus i utvecklingen, säger IEA-chefen Fatih Birol.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV